Erasmus+ seminarid ja vebinarid

Infot eelolevate seminaride/vebinaride kohta leiad uudistest (üleval ribal).
All ning vasaku menüütulba "Seminarid" valdkondade linke klikkides leiad toimunud infoürituste materjale.

Hariduskoostöö uudiskirjad (kuni 2020. aasta lõpuni) leiad siit

 

Infovebinar Erasmus+ 2020. aasta õpirändeprojektide toetusesaajatele kutsehariduse valdkonnas (10.06.2020)
Mobility Tool+ täitmine õpirändeprojektidele (Uutele toetusesaajatele väljavõte 2019 vebinarist)
 

Infovebinar Erasmus+ 2020. aasta õpirändeprojektide toetusesaajatele üld- ja täiskasvanuhariduse valdkonnas (03.06.2020)

Toetuse kasutamise leping (Mariliis Poopuu)
 
Mobility Tool+ täitmine õpirändeprojektidele (Uutele toetusesaajatele väljavõte 2019 vebinarist)

 

Erasmus+ strateegilise koostöö projektide 2020. aasta taotlusvormi täitmise vebinarid

 
 
 
 
 
 
Erasmus+ KA1: abiks algajale õpirändeprojekti kirjutajale (Tallinnas 08.01.2020)
Üld- ja täiskasvanuhariduse õpirändeprojektide taotluse sisulised küsimused (*docx)
Taotlusvormi täitmine (Kerli Liivak)
Õpiväljundite koostamine ja hindamine (Sirje Rekkor, Tallinna Ülikool) (slaidid)
Õpiväljundite koostamine ja hindamine (Sirje Rekkor, Tallinna Ülikool) (video)
Õpiväljundite saavutatuse hindamine (Sirje Rekkor, Tallinna Ülikool) (video)
 
Erasmus+ 2020. aasta taotlusvooru avavebinarid (27.11.2019)
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Temaatiline seminar “Kaasatus kui võimalus” (10.12.2019):
Tuleviku Erasmus programmi vaade kaasatusele ja kaasamisele (Anne Hütt, SA Archimedes)
Kaasamine - miks ja kellele? (Siim Värv, Tartu Herbert Masingu Kool) 

 

Infovebinar Erasmus+ 2019. aasta õpirändeprojektide toetusesaajatele üld- ja täiskasvanuhariduse valdkonnas (12.06.2019)

Vebinari salvestus järelvaatamiseks (alustage vaatamist 11:45)
 
 
2019. aastal lõpetavate õpirändeprojektide aruandlusvebinar (11.06.2019)
Vebinari salvestus järelvaatamiseks (2017. ja 2018. a projektidele)
Ettekanne: Aruande koostamine Mobility Tool’is (Elina Aslett)

 

Taotlusvorme tutvustavad vebinarid:

ÕPIRÄNNE (KA1)

STRATEEGILINE KOOSTÖÖ (KA2)

Üld- ja täiskasvanuhariduse õpirände taotlusvorme tutvustav vebinar (22.01.2019)
Vebinar on järelvaadatav SIIN
Koolidevaheliste koostööprojektide (KA229) taotlusvorme tutvustav vebinar (04.01.2019)
Kutsehariduse õpirände KA102 taotlusvormi tutvustav vebinar (16.01.2019)
Vebinar on järelvaadatav SIIN
Strateegilise koostöö (KA201, KA202, KA203, KA204) taotlusvorme tutvustav vebinar (04.01.2019)
Erasmus+ KA1: abiks algajale õpirändeprojekti kirjutajale (Tallinnas 11.01.2019)
KA101/KA104 taotluse sisulised küsimused 
[väljavõte taotlusvormist]
 
 
 
Erasmus+ 2019. aasta taotlusvooru avavebinar (15.11.2018)
Erasmus+ õpiränne üldhariduses (video)
 
 
 
 
Erasmus+ üld- ja täiskasvanuhariduse valdkonna õpirändeprojektide avaseminar ja lõpetavate projektide aruandlusseminar (30.05.2018)
Ettekanded:
Õpirändeprojektid taotlusaastal 2018 (Merike Sanglepp)
Projekti elukaar, aruandluskeskkond Mobility Tool (Kerli Liivak)
Õpirände edu valem (Margit Rammo, SA Innove)
 
2016. ja 2017. a projektidele: Aruande koostamine Mobility Tool’is (Elina Aslett)
 
Erasmus+ koolidevahelised koostööprojektid vebinar (27.02.2018)
Vaata ettekannete videoid (Kristiina Lutsar, Ellen Vimberg)
 
Koolituspäev Erasmus+ strateegilise koostöö projektitaotluse kirjutajatele (15.02.2018)
Taotluste esitamisest (Hannelore Juhtsalu)
Taotluste hindamisest (Annela Hendrikson)
Koostööprojekti eelarve (Katriin Ranniku)
Koostööprojekti mõju (Ellen Vimberg)
 
Erasmus+ strateegilise koostöö innustus-vebinar (15.01.2018)

Erasmus+ KA1: abiks algajale õpirändeprojekti kirjutajale (Tallinnas 11.01.2018)
Erasmus+ ÜKT õpirände taotlusvoor 2018 (Merike Sanglepp)
Õpirändeprojekti eesmärkide ja vajaduste sõnastamine (Halliki Harro-Loit, Tartu Ülikool)
Tehnilised aspektid enne taotlusvormi täitma asumist (Elina Aslett)
Taotlusvormi täitmine - kuidas oma head kavatsused võimalikult heaks taotluseks vormistada? (Merike Sanglepp, Kerli Liivak) - vt taotlusvormide kommenteeritud näidiseid  
Õpirändeprojektide hindamisest (Kerli Liivak)

Kutsehariduse õpirände vebinar: uuendused 2018. a taotlusvoorus (04.01.2018)
Ettekande PDF

Erasmus+ 2018. aasta taotlusvooru avavebinar (13.11.2017)
Ettekanded PDF
Erasmus+ üldhariduses (PDF) 

Erasmus+ kutsehariduses: õpiränne (KA1); strateegiline koostöö (KA2); poliitikate kujundamine (KA3)
Erasmus+ võimalused kõrgkoolidele
Erasmus+ täiskasvanuhariduses

Salvestatud ettekanded (youtube kanalil)
Erasmus+ üldhariduses
Erasmus+ kutsehariduses
Erasmus+ kõrghariduses
Erasmus+ täiskasvanuhariduses
 

Vebinaril esitatud küsimused koos vastustega (PDF)
 

Erasmus+ üld- ja täiskasvanuhariduse valdkonna õpirändeprojektide avaseminar ja lõpetavate projektide aruandlusseminar (02.06.2017)
Ettekanded:
Õpirändeprojektid taotlusaastal 2017 (Merike Sanglepp)
Projekti elukaar, aruandluskeskkond Mobility Tool (Kerli Liivak)
Toetuse kasutamise leping (Ülle Kase)
Õpiväljundid haridustöötajate õpirändes (Aulika Riisenberg
Õpirändekogemus Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi näitel (Julia Grištšenko)
eTwinning – võimalus arendada rahvusvahelist koostööd (Elo Allemann)
Õpirännete tulemuste levitamine blogides (Riina Kütt)

Aruande koostamine Mobility Tool’is (Kerttu Sepp, Ülle Kase)

 

Erasmus+ KA2: seminar strateegilise koostöö projekti taotlejale (Tallinnas 15.02.2017)
Sissejuhatus (Kätlin Lepa)
Strateegilise koostöö projekti tegevused ja eelarve (Kätlin Lepa, Ramia Allev, Katriin Ranniku)
Kuidas toimub taotluse esitamine (Hannelore Juhtsalu)

Erasmus+ KA1: abiks algajale õpirändeprojekti kirjutajale (Tallinnas 13.01.2017)
Erasmus+ ÜKT õpirände taotlusvoor 2017 (Merike Sanglepp)
Tehnilised aspektid enne taotlusvormi täitma asumist (Kerttu Sepp)
Taotlusvormi täitmine - kuidas oma head kavatsused võimalikult heaks taotluseks vormistada? (Merike Sanglepp, Asse Sild) - vt taotlusvormide kommenteeritud näidiseid  
Kuidas toimub taotluse esitamine (Kerttu Sepp)
Õpirändeprojektide hindamisest (Kerli Liivak)

Erasmus+ nõuandepäevad Paides 25.11.2016, Viljandis 28.11.2016 ja Haapsalus 30.11.2016

Ettekanded:
Erasmus+ programm üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses
Kuidas koostada edukas projekt?
KA2 strateegiline koostöö
Pärnu Mai Kooli rahvusvahelised projektid (Kaja Tammetalu, Hanno Saks)

Rahvusvahelise koostöö päev täiskasvanuhariduses (20.10.2016)
Ettekanded:
Rahvusvahelised võimalused täiskasvanuhariduses (Hannelore Juhtsalu, Karolin Mäe)
Veebikeskkond EPALE ja Europass (Georgi Skorobogatov, Anete Rätsep, Mariya Tyutina)
Koolitusvajaduse väljaselgitamine (Georgi Skorobogatov)
Võrumaa Keskraamatukogu rahvusvaheline koostöö (Merle Koik, Võrumaa Keskraamatulkogu)
Rahvusvaheline koostöö ERMi näitel (Agnes Aljas, Eesti Rahva Muuseum)

Erasmus+ strateegilise koostöö projektide avaseminar (26.08.2016)
Ettekanded:
2016.aasta taotlusvooru ülevaade (Kätlin Lepa)
Toetuse kasutamise leping (Ülle Kase)
Ühikuhind (Katriin Ranniku)
Developing methods of teaching tadelakt and natural building and creating wider opportunities for adults to learn it (Gerda Kättmann, Säästvad Ehituslahendused OÜ)
Strateegiline koostöö – erijuhtumid (Hannelore Juhtsalu)
Rahastamise reeglid (Katriin Ranniku)
Koolidevaheline strateegiline koostöö: projekti eelarve ja selle reeglid (Ülle Kase)
Koolidevaheline strateegiline koostöö (Kätlin Lepa)
Hea strateegilise koostöö projekt (Ramia Allev)

Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkonna õpirändeprojektide avaseminar ja lõpetavate projektide aruandlusseminar (9.06.2016)
Ettekanded:
Õpirändeprojektid taotlusaastal 2016 (Merike Sanglepp)
Projekti elukaar, aruandluskeskkond Mobility Tool, Europass (Kerli Liivak)
Toetuse kasutamise leping (Ülle Kase)
Kriisikäitumine õpirände ajal (Made Kirtsi)
Õpirände mõju analüüsimisest ühe uuringu tulemuste näitel (Juta Jaani, Jaanika Piksööt, Halliki Harro-Loit Tartu Ülikool)

Lõpparuande esitamine ja selle hindamine (Asse Sild)
Aruande koostamine Mobility Tool’is (Karolin Mäe)
Õpirännete sisestamine Mobility Tool’is (Ülle Kase)

Seminar strateegilise koostöö projekti taotluse kirjutajatele (17.02.2016)
Ettekanded:
Strateegilise koostöö prioriteedid
Vajaduste analüüs
Eelarve planeerimine
Strateegiline koostöö erinevates haridusvaldkondades
Taotluste hindamisprotsess ja tagasiside ekspertidelt
Juhiseid taotluse täitmiseks

Seminar algajatele üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse Erasmus+ õpirändetaotluse kirjutajatele (15.01.2016)

Erasmus+ õpirände taotlusvoor 2016
Hea õpirändeprojekti põhitunnused
Ekspertide tagaside põhjal taotluste levinumad vead
Õpiväljundid Erasmus+ õpirändeprojektis
KA1 taotluse esitamise tehnilised aspektid

Erasmus+ infovebinar (10.12.2015)

Ettekanded:

Erasmus+ programmi tutvustus (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.

Õpiränne üld- ja täiskasvanuhariduses (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.

Õpiränne kutsehariduses (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.

Euroopa sisene õpiränne kõrghariduses (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.

Strateegilise koostöö projekti põhiolemus (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.

Strateegilise koostöö prioriteedid (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.

Koolidevahelised koostööprojektid (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.

Strateegilise koostöö partnerite otsimine (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.

Strateegilise koostöö projekti eelarve (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.

Temaatiline seminar “Kaasamine Erasmus+ projektides” (11.11.2015)

Mida mõtleme kaasamise all?  (Siim Värv)
LAK projektid Sisekaitseakadeemia Keelekeskuses  (Tiina Meos, Sisekaitseakadeemia)
Kaasamine ja osalemine õpirändes (Maie Üürike, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool)
Takistavad tegurid rahvusvahelisse õpirändesse minekul (Katriin Ranniku)
Kikerikii või kukkurukuu? Kultuurilised erinevused ja kohanemine välisriigis (Kristina Lukk, psühholoog)
Padleti link (grupitööd, sorteerimata)

Erasmus+ strateegilise koostöö projektide avaseminar (25.08.2015)

Kokkuvõte strateegilise koostöö projektide taotlusvoorust (2015) (Kätlin Lepa)
Hea strateegilise koostöö projekt (Ramia Allev)
Toetuse kasutamise leping (Ülle Kase)
Strateegilise koostöö projekti eelarve ja selle reeglid (Katriin Ranniku)
Levita laineid luues (Ramia Allev)
Promoting Energy Efficient and Environmentally Friendly Stoves (Sigrid Ester Tani, Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus)

Erasmus+ õpirändeprojektide avaseminar (09.06.2015)

Õpirändeprojektid taotlusaastal 2015 (Merike Sanglepp)
Projekti elukaar (Asse Sild)
Toetuse kasutamise leping (Kadri Klaos)
Kutsehariduse õppurite õpirännet takistavad tegurid (Katriin Ranniku)
Õpilaste õpirände ettevalmistus ja hindamine Tartu Kutsehariduskeskuses (Signe Vedler)
Haridustöötajate õpiränne Kuressaare Ametikoolis (Sirje Ellermaa)
Projekti aruandlus (Merike Talli)
Europassi õpirändetunnistuse täitmine (Margit Paakspuu)

Erasmus+ tehniline seminar taotlejatele (17.02.2015)

KA2: strateegiline koostöö
KA1 ja KA2:tehnilised aspektid taotluse esitamisel
2015 Erasmus+ prioriteedid (KA2)

Erasmus+ teabepäevad 2015 (29.-30.01.2015)

Ülevaade Erasmus+ programmist ja 2014. aasta taotlusvoorust (Made Kirtsi)
Tegevuste lühiülevaade: Õpirändeprojektid (KA1) (Merike Talli)
Strateegilise koostöö projektid (KA 2) (Kätlin Lepa)
Erasmuspluss KA1 ja KA2 taotluse esitamise tehnilised aspektid (Taotlusvorm, tähtajad, PIC ja URF) (Signe Reinumägi)

Teematuba: Õpirändeprojektid (KA1)
Õpiränne üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses (Merike Sanglepp)
Õpiväljundid Erasmus+ õpirändeprojektis (Sirje Rekkor)
Näita ennast parimast küljest Europassi dokumentidega (Margit Paakspuu)
Eksperdi nägemus (Olev Saluveer)

Teematuba: Strateegilise koostöö projektid (KA2)
Hea strateegilise koostöö projekt (Ramia Allev)
Mis saab peale taotluse esitamist? (Kätlin Lepa)
Strateegilise koostööprojekti eelarve (Ülle Kase)
Valdkondadevahelised strateegilise koostöö projektid (Hannelore Juhtsalu)
Projekti edukast kirjutamisest KSG saksakeelse majandusõppe näitel (Suviliis Sakk)

Temaatiline seminar “Sotsiaalne kaasatus kui võimalus” (26.11.2014):
Erivajadustega inimeste olukorrast riigis (Tiina Kangro)
Haridus ja sotsiaalne kaasatus (Tiina Kivirand, Haridus- ja Teadusministeerium)
Noored, kool ja noorsootöö – sotsiaalse kaasatuse vajadus ja võimalus (Siim Värv, SA Archimedes)
Erivajadustega täiskasvanud täiskasvanuhariduses miks ja kuidas? (Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koda)

Temaatiline seminar “Keelteoskus kutsemeisterlikkuse komponendina” (25.11.2014):
Keeleharidusest Eestis ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides (Tõnu Tender, Haridus- ja Teadusministeerium)
Võõrkeelte õpe kutsehariduses (Rita Siilivask, Haridus- ja Teadusministeerium)

Strateegilise koostöö projektide toetusesaajate avaseminari (8. september 2014, Tallinn) materjalid:
Toetuse kasutamise leping
Hea strateegilise koostöö projekt
2014. aasta taotlusvooru tulemustest
Kuidas levitada?
Raivo Sell_Erasmuspluss arendus ja koostööprojektid

Viimati uuendatud: 16.06.2021