Tulemused strateegilises koostöös

2020. aasta kujunes Erasmus+ hariduse valdkonnas erakordseks, taotlejate seas oli 68 erinevat Eesti asutust, mis taotlesid toetust kokku 105 strateegilise koostöö projektile (2019. aastal 86 taotlust). Taotluse seas on 64 üld-, 9 kutse-, 18 kõrg- ja 14 täiskasvanuhariduse valdkonna projekti.

Kokku eraldati 49 strateegilisele koostöö projektile 8,53 miljonit eurot

Aastate lõikes on kasvanud jõudsasti toetusesaajate arv üldhariduses, sel aastal kasvas toetusesaajate arv täiskasvanuhariduses, kus esmakordselt olid eraldi konkureerimas innovatsiooniprojektid ja kogemuste vahetamise projektid.

Toetuse saanud projektide seas olid populaarseimad järgmised teemad:

  • uute koolituskursuste/õppemeetodite väljatöötamine - 25%;
  • uued tehnoloogiad ja digioskused - 25%;
  • keskkond ja kliimamuutused - 19%;
  • loovus ja kultuur - 17%;
  • tervis ja heaolu - 17%.

Eesti läbiviidud projektidega on võimalik tutvuda kaardirakenduses, kõigi Eruoopas läbiviidud Erasmus+ projektitulemustega on võimalik tutvuda Erasmus+ Project Results Platform andmebaasis. 

Erasmus+ programm on välja kuulutanud strateegilise koostöö projektide lisataotlusvooru vastuseks koroonapandeemia väljakutsetele, mille tähtaeg oli 29. oktoober 2020 kell 13.00 Eesti aja järgi. Tulemused selguvad 2021. aasta veebruaris. 

Loodud 23.09.2020.

Täiendatud 8.12.2020.

Viimati uuendatud: 08.12.2020