Tulemused strateegilises koostöös

2020. aasta kujunes Erasmus+ hariduse valdkonnas erakordseks, taotlejate seas oli 68 erinevat Eesti asutust, mis taotlesid toetust kokku 105 strateegilise koostööprojektile (2019. aastal 86 taotlust). Taotluse seas on 64 üld-, 9 kutse-, 18 kõrg- ja 14 täiskasvanuhariduse valdkonna projekti.

Kokku eraldati 43 strateegilisele koostööprojektile 6,31 miljonit eurot. Kuigi toetussumma on esialgne ja võrreldes eelmise aastaga mõnevõrra väiksem, said Euroopa Komisjoni toetuse vähem kui pooled (41%) taotlejatest (2019. aastal 45%). Kõige tihedam konkurents oli üldhariduse valdkondlike (20%) ja kõrghariduse (22%) koostööprojektide seas, neist vaid viiendik sai rahastuse.

Strateegiliste koostööprojektide 2020. a toetustest 53% eraldati üld-, 17% kõrg-, 19% täiskasvanu- ja 11% kutsehariduse koostööprojektidele.

Aastate lõikes on kasvanud jõudsasti toetusesaajate arv üldhariduses, sel aastal kasvas toetusesaajate arv täiskasvanuhariduses, kus esmakordselt olid eraldi konkureerimas innovatsiooniprojektid ja kogemuste vahetamise projektid.

Eesti koordinaatorite hulgas on 40 asutust, nende seas 18 üldhariduskooli (sh 7 põhikooli ja 11 gümnaasiumi/keskkooli), viis lasteaeda, neli kutsekooli, neli ülikooli, kaks rakenduskõrgkooli ja seitse hariduse valdkonnas tegutsevad asutust (MTÜ, OÜ, SA).

Tavapäraselt olid ülekaalus toetusesaajad Harjumaalt - 43% (17st asutusest 14 Tallinnast), järgnesid Tartumaa ja Ida-Virumaa - mõlemad 15%, ning Pärnumaa - 13%. Kokku oli toetusesaajaid kaheksast maakonnast.

Toetuse saanud projektide seas olid populaarseimad järgmised teemad:

  • uute koolituskursuste/õppemeetodite väljatöötamine - 25%;
  • uued tehnoloogiad ja digioskused - 25%;
  • keskkond ja kliimamuutused - 19%;
  • loovus ja kultuur - 17%;
  • tervis ja heaolu - 17%.

Projektidega on võimalik tutvuda Erasmus+ projektitulemuste andmebaasis (Erasmus+ Project Results Platform).

Erasmus+ programm on välja kuulutanud strateegilise koostöö projektide lisataotlusvooru vastuseks koroonapandeemia väljakutsetele, mille tähtaeg on 29. oktoober 2020 kell 13.00 Eesti aja järgi. 

Loodud 23.09.2020.

Viimati uuendatud: 23.09.2020