Tasuta kohad eesti keele ja kultuuri suve- ja talveülikoolides

Suve- ja talvekursuste juhend

EKKAVi raames pakutakse välisüliõpilastele igal aastal tasuta õppekohti eesti keele ja kultuuri suve- ja talvekursustele. Toetatakse ainult nende õppurite osalemist suve- ja talvekursustel, kes õpivad või on varem välisülikoolis eesti keelt õppinud. Taotleja peab olema välisülikooli tudeng (BA, MA, doktorant).

Stipendium kantakse kursuseid korraldavale ülikoolile ning see katab õppetasu ja majutuse ning valikuliselt kultuuriprogrammi kulud. Sõidukulud Eestisse ja tagasi on stipendiaadi kanda.

 

Taotluse saab esitada elektroonilises taotlussüsteemis: https://taotlused.archimedes.ee/ ning vajalikud kandideerimisdokumendid on (1) vormikohane taotlus ja (2) soovituskiri õppuri eesti keele lektorilt.

 

NB! 2021 suvekursuste info lisame aprillis 2021.

 

TAOTLUSTÄHTAJAD:

  • Eesti keele suvekursuste stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 16.05.2021. Taotlusvoor avatakse hiljemalt 1. mail.

 

Stipendiaadid valib ja kinnitab EKKAVi nõukogu. Stipendiaatide nimekirjad selguvad kuu aja jooksul peale taotlustähtaega.

 

Kontaktisik: Tiiu Tuisk, Tiiu.Tuisk@harno.ee.

Viimati uuendatud: 25.01.2021