Strateegilise koostöö toetusesaajale

Strateegilise koostöö toetusesaajale

 

Abimaterjalid ja näidisvormid

 

Aruandluskeskkond Mobility Tool

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
Kõik Erasmus+ programmist toetust saanud projektide elluviijad peavad 60 päeva jooksul pärast projekti lõppemist esitama lõpparuande koos nõutud lisadega.  Mobility Tooli täidab projekti juhtpartner ning koolidevaheliste projektide puhul ka kõik partnerkoolid. Täpsem info Mobility Tooli sisenemise kohta on saadetud projekti kontaktisikutele.

Juhiseid Mobility Tool+ täitmiseks (vebinari salvestis)

Ligipääs Mobility Tool veebikeskkonnale ja projekti detailide vaade
Osalevad asutused. Kontaktide lisamine ja muutmine
Selgitused ühikuhinna kohta
Projekti juhtimise ja elluviimise eelarverida
Rahvusvaheliste õppimis- ja õpetamistegevuste eelarverida
Intellektuaalsete väljundite eelarverida
Levitusürituste (Multiplier events) eelarverida
Eelarve ülevaade
Vahearuande esitamine
Lõpparuande esitamine

Veebiseminari ettekande PDF

 

Projektitulemuste andmebaas
Erasmus+ Project Results Platform

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Kõik Erasmus+ programmist toetust saanud projektid on koondatud Euroopa Komisjoni Erasmus+ projektitulemuste andmebaasi. Projekti jooksul saab toetusesaaja üles laadida nii projekti tulemusi/materjale kui ka oma organisatsiooni logo ja projekti/organisatsiooni kodulehe aadressi. Projekti tulemuste üleslaadimine on kohustuslik kõigile strateegilise koostöö projektide toetusesaajatele. Infot sisestab projekti juhtpartner (e. koordineeriv asutus).
Lisainfo projektitulemuste andmebaasi kohta
Kasutusjuhend (video)
Kasutusjuhend (PDF)
Erasmus+ Projektitulemuste andmebaas  (videojuhis)
 

erasmus_banner46860

Viimati uuendatud: 07.10.2022