Strateegilise koostöö toetusesaajale

Strateegilise koostöö toetusesaajale

Erasmus+ programmijuhend
Erasmus+ toetuse kasutamise lepingu üldtingimused: 2014 2015 2016 2017

Abimaterjalid ja näidisvormid

2017. aastal sõlmitud lepingutega seotud materjalid
2016. aastal sõlmitud lepingutega seotud materjalid
2014. ja 2015. aastal sõlmitud lepingutega seotud materjalid

Aruandluskeskkond Mobility Tool+

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
Kõik Erasmus+ programmist toetust saanud projektide elluviijad peavad 60 päeva jooksul pärast projekti lõppemist esitama lõpparuande koos nõutud lisadega.  Mobility Tooli täidab projekti juhtpartner ning koolidevaheliste projektide puhul ka kõik partnerkoolid. Täpsem info Mobility Tooli sisenemise kohta on saadetud projekti kontaktisikutele.

Mobility Tool kasutusjuhend  (PDF). Vaata lisa Euroopa Komisjoni veebilehelt  http://ec.europa.eu/education/tools/mobility-tool/index_en.htm#adding

Projektitulemuste andmebaas Erasmus+ Project Results Platform
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Kõik Erasmus+ programmist toetust saanud projektid on koondatud Euroopa Komisjoni Erasmus+ projektitulemuste andmebaasi. Projekti jooksul saab toetusesaaja üles laadida nii projekti tulemusi/materjale kui ka oma organisatsiooni logo ja projekti/organisatsiooni kodulehe aadressi. Projekti tulemuste üleslaadimine on kohustuslik kõigile strateegilise koostöö projektide toetusesaajatele. Infot sisestab projekti juhtpartner (e. koordineeriv asutus).
Lisainfo projektitulemuste andmebaasi kohta
Kasutusjuhend (video)
Kasutusjuhend (PDF)

erasmus_banner46860

Viimati uuendatud: 31.08.2017