Kristjan Jaagu stipendiumid

Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes koostöös algatatud riiklik stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste õpinguid välisülikoolide juures. Programmi raames toetatakse ka magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste ning õppejõudude õppe- ja teadustööga seotud välislähetusi.

Taotlusi võetakse vastu neljas kategoorias.

  • KRAADIÕPE VÄLISMAAL saavad stipendiumi taotleda kõik, kes alustavad või jätkavad magistri- või doktoriõppe tasemel õpinguid tunnustatud välisülikoolis ning on valmis pärast lõpetamist Eestis tööle asuma. Taotluste esitamise tähtaeg on üks kord aastas, 1. aprillil.
  • TASEMEÕPPE stipendiumiga toetatakse välisõpinguid ühe akadeemilise õppeaasta ulatuses. Stipendiumi saavad taotleda doktorandid ja esimese aasta magistrandid. Taotluste esitamise tähtaeg on üks kord aastas, 1. mail.
  • OSALISE ÕPPE stipendiumiga toetatakse 1–5 kuud kestvaid välisõpinguid. Stipendiumi saavad taotleda doktorandid, magistrandid ja arst-residendid. Taotlusi võetakse vastu kaks korda aastas, 1. mail ning 1. oktoobril.
  • VÄLISLÄHETUSTE toetuseks mõeldud stipendiumiga toetatakse 3–21 päeva kestvaid välislähetusi, stipendiumi saavad taotleda doktorandid, magistrandid, arst-residendid ning noored õppejõud ja teadustöötajad. Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas, 1. märtsil, 1. juunil, 15. septembril ja 1. detsembril.

Taotlusvoorud avatakse taotlussüsteemis üks kuu enne taotluse esitamise tähtaega.

Viimati uuendatud: 28.02.2017