Kristjan Jaagu stipendiumid

Kristjan Jaagu programmi tekst.

Kristjan Jaagu programmi kinnitatud ühikuhinnad (hetkel kehtivad)

Kristjan Jaagu programmi kinnitatud ühikuhinnad (taotlemine enne 1.04.2019 taotlusvooru)

Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes koostöös algatatud riiklik stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse rahvusvahelisust ja lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

Alates 1. augustist on Kristjan Jaagu programmi tegevused üle viidud Haridus- ja Noorteameti koosseisu.

Programm pakub stipendiumeid välismaal õppimiseks üliõpilastele ja noorteadlastele, kelle ligipääs erinevate uuringutoetuste vahenditele on vähese kogemuse tõttu veel piiratud. Sihtrühmaks on õppe- ja teadustöös edukad magistrandid ja noorteadlased.

Taotlusi võetakse vastu kolmes kategoorias.

  • KRAADIÕPE VÄLISMAAL stipendiumi saavad taotleda kõik, kes alustavad või jätkavad magistri- või doktoriõppe tasemel õpinguid tunnustatud välisülikoolis ning on valmis pärast lõpetamist Eestis tööle asuma. Taotluste esitamise tähtaeg on üks kord aastas, 1. aprillil.
  • VÄLISÕPINGUTE stipendiumiga toetatakse välisõpinguid ühe akadeemilise õppeaasta ulatuses. Stipendiaatideks võivad olla nii Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. Taotlusi saab esitada kaks korda aastas – 1. mail ja 15. oktoobril.
  • VÄLISLÄHETUSTE stipendiumiga toetatakse lühiajalisi, kuni 30 päeva kestvaid õppe- ja teadustööga seotud magistrantide, doktorantide ning noorte teadlaste ja õppejõudude välislähetusi , mille eesmärgiks on osaleda erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses. Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas, 1. märtsil, 1. juunil, 1. oktoobril ja 1. detsembril. 

Taotlusvoorud avatakse taotlussüsteemis üks kuu enne taotluse esitamise tähtaega. Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumi 1. oktoobri taotlusvoor avatakse taotlussüsteemis erandkorras 10. septembril.

Uuendustest on lihtne teada saada ja tähtaegu meeles pidada kui jälgite meie Facebooki Dora ja Kristjan Jaagu stipendiumite veebilehte!

Viimati uuendatud: 11.09.2020