2018

2018. aasta taotlusvooru taotlejate seas on 40 erinevat Eesti asutust, kes esitasid kokku 50 strateegilise koostöö projekti enam kui 9 miljonile eurole. Viie taotlusaasta tulemuste põhjal võib väita, et tavapäraselt konkureerib Eestis ühes taotlusvoorus stabiilselt 45-50 projekti ja taotletud eelarve ületab ligikaudu kolmekordselt Euroopa Komisjoni eraldatud koostööprojektide Eesti eelarvet. Viiekümne koostööprojekti taotluse seas on 28 üld-, 5 kutse-, 10 kõrg- ja 7 täiskasvanuhariduse valdkonna projekti.

Selle aasta taotluste populaarseimad teemavaldkonnad:

• Uued tehnoloogiad ja digioskused

• Uute koolituskursuste/õppemeetodite väljatöötamine

•  Kultuuride- ja põlvkondadevaheline haridus ning elukestev õpe

Projektidega on võimalik tutvuda Erasmus+ projektitulemuste andmebaasis (Erasmus+ Project Results Platform)

Avaldatud 06.07.2018.

Viimati uuendatud: 29.08.2019