Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2010-2027

Eestikeelsete kõrgkooliõpikute loomise toetamise eesmärk on edendada eestikeelse teadusterminoloogia arendamist, levitamist ja kinnistamist, toetada eesti keeles õppimist ja õpetamist ning väärtustada eesti keeles publitseerimist. Käesolevate põhimõtete aluseks on Eesti Vabariigi põhiseadus, mille järgi riik peab tagama eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimise läbi aegade ning on jätkuks riiklikele programmidele „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine 2008–2012“ ja „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013–2017“.

Toetuse taotlemine toimub läbi avalik-õiguslike ülikoolide vastavalt ülikoolide poolt väljaselgitatud valdkondlikele vajadustele. Otse Sihtasutuselt Archimedes toetust taotleda ei saa. Täpsema info leiad ülikoolide kodulehel.

2020 toetatud käsikirjakavandid:

  • „Mehaanikainseneri käsiraamat“  (tootmine, tehnika ja ehitus) - Taltech
  • „Numbrilised arvutusskeemid voolamise hüdraulikas“  (tootmine, tehnika ja ehitus) - Taltech
  • „Immunoloogia“ (tervis, heaolu ja teenindus) – Tartu Ülikool
  • „Visuaalsete pädevuste harjutusvara“  (sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave; ärindus, haldus ja õigus; teeninduse õppevaldkonna isikuteeninduse õppekavagrupp) – Tartu Ülikool
  • „Teenindusprotsesside juhtimine ja teenusedisain“  (sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave; ärindus, haldus ja õigus; teeninduse õppevaldkonna isikuteeninduse õppekavagrupp) – Tallinna Ülikool
  • „Eesti kooli ajalugu: iseseisvusaeg 1917–1940"  (haridus, humanitaaria ja kunstid) – Tallinna Ülikool
  • „Etenduskunstide uurimismeetodid“  (haridus, humanitaaria ja kunstid) – Tartu Ülikool

 

Viimati uuendatud: 14.02.2020