Õpirändeprojektide toetusesaajale

Erasmus+ programmijuhend
Erasmus+ toetuse kasutamise lepingu üldtingimused: 2014 2015 2016 2017

Sinu valdkond: üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus, täiskasvanuharidus

 

Õpirändes osalejatega seotud dokumentide vormid ja näidised

Toetuse kasutamise leping
Lepingu lisad (tööplaan ja õpirände kvaliteedikokkulepe)
Eestikeelne osalejate aruande näidis
Inglisekeelne osalejate aruande näidis

  •  Haridustöötajad

Toetuse kasutamise leping
Lepingu lisad (tööplaan ja õpirände kvaliteedikokkulepe)
Osaleja aruande näidis 

  • Õpilased ja äsja lõpetanud

Toetuse kasutamise leping 
Lisad I ja III Erasmus+ õppeleping ja õpirände kvaliteedikokkulepe

Lepingu lisad ECVET õpirännete puhul
Lisad I ja IV ECVET Erasmus+ õppeleping (LA) ja õpirände kvaliteedikokkulepe
Lisa III ECVET vastastikuse mõistmise memorandum (MoU)

Eestikeelne osaleja aruande näidis
Inglisekeelne osaleja aruande näidis

Toetuse kasutamise leping
Lepingu lisad (tööplaan ja õpirände kvaliteedikokkulepe)
Osaleja aruande näidis

Nimekiri kõrgkoolidest, kellel on kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta (ECHE)
Erasmuse kõrghariduseharta staatuse muutmise vormjuhend
Erasmuse kõrgharidushartaga (ECHE) seotud materjalid

Mobility Tooli Data dictionarys on kättesaadavad MT avalehel

Stipendiumite samal ajal maksmise piirangud

Erivajadustega osaleja lisatoetuse taotlus.

Euroopa-sisene õpiränne

KA103 (EU) Juhend õppelepingu täitmiseks (õppimiseks)  
KA103 (EU) Juhend õppelepingu täitmiseks (praktika)
KA103 (EU) Toetuse kasutamise leping (töötajad/õppejõud) EST2017; ENG 2017; EST 2016; ENG2016
KA103 (EU) Stipendiumileping (üliõpilased) EST2017; ENG 2017EST 2016; ENG2016;
KA103 (EU) Toetuse kasutamise kaasfinantseerimise leping EST ENG
KA103 (EU) Erasmus+ üliõpilase õppeleping (praktika)  
KA103 (EU) Erasmus+ üliõpilase õppeleping (õppimiseks)  
KA103 (EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (õpetamine)  
KA103 (EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (koolitus)

OLS Erasmus+ Support:Licence Management süsteemi juhend ning tehnilised küsimused ja vastused
Ülikoolidevaheline leping (programmi riigid) 

Organisatsioonid, kus ei tohi praktikat sooritada

Üleilmne õpiränne

Ülikoolidevaheline leping (partnerriigid)
KA107 (Non-EU) Üleilmse õpirände käsiraamat
KA107 (Non-EU) Juhend õppelepingu täitmiseks

  • 2017

KA107 (Non-EU) Erasmus+ üliõpilase õppeleping 2017
KA107 (Non-EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (õpetamine) 2017
KA107 (Non-EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (koolitus) 2017
KA107 (Non-EU) Toetuse kasutamise leping (töötajad ja õppejõud) 2017
KA107 (Non-EU) Stipendiumileping (üliõpilased) 2017

  • 2016

KA107 (Non-EU) Erasmus+ üliõpilase õppeleping 2016
KA107 (Non-EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (õpetamine) 2016
KA107 (Non-EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (koolitus) 2016
KA107 (Non-EU) Toetuse kasutamise leping (töötajad ja õppejõud) 2016
KA107 (Non-EU) Stipendiumileping (üliõpilased) 2016
KA107 (Non-EU) Guide on Amendments to the Beneficiary Grant Agreement 2016

 

Abimaterjalid projekti elluviimiseks

Mobility Tool+ kasutusjuhend, abimaterjalid ja selles kasutatavaid lühendeid kirjeldav dokument.
Euroopa Komisjoni vahemaa kalkulaator
Erasmus + logo ja selle kasutamine

Videomaterjalid
Demovideo Mobility Tool+ projektide lõpparuannete esitamiseks

erasmus_banner46860

Viimati uuendatud: 17.01.2018