Õpirändeprojektide toetusesaajale

Erasmus+ programmijuhend
Erasmus+ toetuse kasutamise lepingu üldtingimused

 

 

 

Õpirändes osalejatega seotud dokumentide vormid ja näidised

Vali õige valdkond: üldhariduskutsehariduskõrgharidustäiskasvanuharidus

 
 
Lepingu lisad (tööplaan ja õpirände kvaliteedikokkulepe)
 
Õpirändes osaleja tagasisideankeedi näidised (ingliskeelsed):
 

eTwinningu portaali võimaluste kasutamine Erasmus+ projektides                               

 

 

  •  Haridustöötajad

Toetuse kasutamise leping
Lepingu lisad (tööplaan ja õpirände kvaliteedikokkulepe)

*Välisriigi ettevõttest õpetama kutsutud spetsialisti leping*

Õpirändes osaleja tagasisideankeedi näidised (ingliskeelsed):
2017. a projektis osaleva haridustöötaja aruande näidis
2018. a projektis osaleva haridustöötaja aruande näidis

 

  • Õpilased ja äsja lõpetanud

Toetuse kasutamise leping
Lisad I ja III: Erasmus+ õppeleping ja õpirände kvaliteedikokkulepe

Lepingu lisad ECVET õpirännete puhul
Lisad I ja IV: ECVET Erasmus+ õppeleping (LA) ja õpirände kvaliteedikokkulepe
Lisa III: ECVET vastastikuse mõistmise memorandum (MoU)

Õpirändes osaleja tagasisideankeedi näidised (ingliskeelsed):
2017. a projektis osaleva õppija aruande näidis
2018. a projektis osaleva õppija aruande näidis

 

 

Toetuse kasutamise leping
Lepingu lisad (tööplaan ja õpirände kvaliteedikokkulepe)
 

Õpirändes osaleja tagasisideankeedi näidised (ingliskeelsed):
2017. a projektis osaleja aruande näidis
2018. a projektis osaleja aruande näidis

 

Nimekiri kõrgkoolidest, kellel on kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta (ECHE)
Erasmuse kõrghariduseharta staatuse muutmise vormjuhend
Erasmuse kõrgharidushartaga (ECHE) seotud materjalid

Üliõpilaste HARTA 2018 ENG, EST

Mobility Tooli Data dictionarys on kättesaadavad MT avalehel

Stipendiumite samal ajal maksmise piirangud

Erivajadustega osaleja lisatoetuse taotlus.

Euroopa-sisene õpiränne

  • 2019
KA103 (EU) Erasmus+ üliõpilase õppeleping 2019 (õppimine)  
KA103 (EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping 2019 (õpetamine)  
  • 2018

KA103 (EU) Juhend õppelepingu täitmiseks (õppimiseks); Juhend õppelepingu täitmiseks (õppimiseks) 2018
KA103 (EU) Juhend õppelepingu täitmiseks (praktika); Juhend õppelepingu täitmiseks (praktika) 2018
KA103 (EU) Toetuse kasutamise leping (töötajad/õppejõud) EST2018; ENG2018EST2017; ENG 2017; EST 2016; ENG2016
KA103 (EU) Stipendiumileping (üliõpilased) EST2018; ENG2018EST2017; ENG 2017EST 2016; ENG2016;
KA103 (EU) Toetuse kasutamise kaasfinantseerimise leping EST ENG
KA103 (EU) Erasmus+ üliõpilase õppeleping 2017 (praktika); Erasmus+ üliõpilase õppeleping 2018 (praktika)
KA103 (EU) Erasmus+ üliõpilase õppeleping 2017 ja 2018 (õppimiseks)  
KA103 (EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (õpetamine); Erasmus+ töötaja mobiilsusleping 2018 (õpetamine)  
KA103 (EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (koolitus)Erasmus+ töötaja mobiilsusleping 2018 (koolitus) 

OLS Erasmus+ Support:Licence Management süsteemi juhend ning tehnilised küsimused ja vastused
Ülikoolidevaheline leping (programmi riigid) 

Organisatsioonid, kus ei tohi praktikat sooritada

Üleilmne õpiränne

Ülikoolidevaheline leping 2014-2021 (partnerriigid)

UUS! Ülikoolidevaheline leping 2014-2023 (partnerriigid)

KA107 (Non-EU) Üleilmse õpirände käsiraamat

  • 2019

KA107 (Non-EU) Stipendiumileping (üliõpilased) 2019
KA107 (Non-EU) Erasmus+ üliõpilase õppeleping 2019
KA107 (Non-EU) Juhend õppelepingu täitmiseks (õppimine) 2019
KA107 (Non-EU) Erasmus+ üliõpilase praktikaleping ning juhend selle täitmiseks 2019
KA107 (Non-EU) Toetuse kasutamise leping (töötajad ja õppejõud) 2019
KA107 (Non-EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (õpetamine) 2019
KA107 (Non-EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (koolitus) 2019

  • 2018

KA107 (Non-EU) Stipendiumileping (üliõpilased) 2018
KA107 (Non-EU) Erasmus+ üliõpilase õppeleping 2018
KA107 (Non-EU) Juhend õppelepingu täitmiseks (õppimine) 2018
KA107 (Non-EU) Erasmus+ üliõpilase praktikaleping ning juhend selle täitmiseks 2018
KA107 (Non-EU) Toetuse kasutamise leping (töötajad ja õppejõud) 2018
KA107 (Non-EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (õpetamine) 2018
KA107 (Non-EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (koolitus) 2018

 

  • 2017

KA107 (Non-EU) Erasmus+ üliõpilase õppeleping 2017
KA107 (Non-EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (õpetamine) 2017
KA107 (Non-EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (koolitus) 2017
KA107 (Non-EU) Toetuse kasutamise leping (töötajad ja õppejõud) 2017 (uuendatud 19.07.2018)
KA107 (Non-EU) Stipendiumileping (üliõpilased) 2017  (uuendatud 19.07.2018)

  • 2016

KA107 (Non-EU) Erasmus+ üliõpilase õppeleping 2016
KA107 (Non-EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (õpetamine) 2016
KA107 (Non-EU) Erasmus+ töötaja mobiilsusleping (koolitus) 2016
KA107 (Non-EU) Toetuse kasutamise leping (töötajad ja õppejõud) 2016  (uuendatud 19.07.2018)
KA107 (Non-EU) Stipendiumileping (üliõpilased) 2016  (uuendatud 19.07.2018)
KA107 (Non-EU) Guide on Amendments to the Beneficiary Grant Agreement 2016

 

Abimaterjalid projekti elluviimiseks

Mobility Tool+ kasutusjuhend, abimaterjalid ja selles kasutatavaid lühendeid kirjeldav dokument.
Euroopa Komisjoni vahemaa kalkulaator
Erasmus + logo ja selle kasutamine

Videomaterjalid
Demovideo Mobility Tool+ projektide lõpparuannete esitamiseks

erasmus_banner46860

Viimati uuendatud: 30.03.2020