Egiptus

Egiptuse haridusministeerium pakub araabia keele magistrantidele stipendiume araabia keele õppimiseks 2016/2017 õppeaastaks. Õppimiseperiood on 10 kuud alates septembrist 2016.

 

Stipendium

Stipendium sisaldab õppemaksu, elamistoetust 160 EGP/kuus ning ühekordset toetust 165 EGP.

 

Tähtaeg

Avalduste esitamise tähtaeg on 1. juuni 2016.

 

Tingimused

Kanditaat:

 • ei ole Egiptuse kodanik;
 • on hea tervise juures;
 • ega kandidaadi pereliikmed pole varem taotlenud Egiptuse stipendiumi ning ei saa ka tulevikus taotleda;
 • oskab araabia keelt.

 

Nõutavad dokumendid

Dokumendid tuleb esitada inglise keeles ning kahes eksemplaris (originaal ja koopia):

 • taotlusvorm;
 • diplomi kinnitatud koopia koos hinnetelehega (kinnitatud, kas dokumendi väljaandnud asutuse või notari poolt)
 • sünnitunnistuse koopia (kinnitatud, kas dokumendi väljaandnud asutuse või notari poolt)
 • passifotod (6 tk) (fotod peaksid olema hiljutised)
 • passikoopia
 • tervisetõend
 • motivatsioonikiri
 • tõend õppetulemuste kohta.

 

Dokumentide esitamine

Dokumendid peavad jõudma 1. juuniks 2016 aadressile:

Märksõna: “Egiptuse stipendiumid”
Hariduse rahvusvahelistumise agentuur
Sihtasutus Archimedes
Koidula 13A
10125 TALLINN

 

Lisainformatsioon

Lisainformatsiooni stipendiumi ning kandideerimise protseduuri kohta leiate juhendist.

 

Kontakt

Küsimustega palume pöörduda sihtasutuse Archimedes välisriikide stipendiumite kontaktisiku Annela Oona (e-mail: annela.oona@archimedes.ee, tel. 730 0392) poole.

Viimati uuendatud: 17.08.2016