Egiptus

Egiptuse haridusministeerium pakub magistrantidele kahte stipendiumi araabia keele õppimiseks 2018/2019 õppeaastaks. Õppimiseperiood on 10 kuud alates septembrist 2018.

 

Stipendium

Stipendium sisaldab õppemaksu, elamistoetust 160 EGP/kuus ning ühekordset toetust 165 EGP.

 

Tähtaeg

Avalduste esitamise tähtaeg on 27. juuli 2018.

 

Stipendiumi tingimuste kohta saate täpsemalt lugeda siit.

 

Nõutavad dokumendid

Dokumendid tuleb esitada inglise keeles ning kahes eksemplaris (originaal ja koopia):

  • taotlusvorm;
  • diplomi kinnitatud koopia koos hinnetelehega (kinnitatud, kas dokumendi väljaandnud asutuse või notari poolt)
  • sünnitunnistuse koopia (kinnitatud, kas dokumendi väljaandnud asutuse või notari poolt)
  • passifotod (6 tk) (fotod peaksid olema hiljutised)
  • passikoopia
  • tervisetõend
  • motivatsioonikiri
  • tõend õppetulemuste kohta.

 

Dokumentide esitamine

Dokumendid peavad jõudma 27. juuliks 2018 aadressile:

Märksõna: “Egiptuse stipendiumid”
Hariduse rahvusvahelistumise agentuur
Sihtasutus Archimedes
Väike-Turu 8
51004 TARTU

 

Lisainformatsioon

Lisainformatsiooni stipendiumi ning kandideerimise protseduuri kohta leiate juhendist.

 

Kontakt

Küsimustega palume pöörduda sihtasutuse Archimedes välisriikide stipendiumite kontaktisiku Liis Uulmani  (liis.uulman@archimedes.ee, tel. 699 9395) poole.

Viimati uuendatud: 17.12.2019