EMP/Norra finantsmehhanismid 2014-2021

 

EMP/Norra finantsmehhanismidest finantseeritav “Balti teaduskoostöö programm” on lisaks teadusalase koostöö toetamisele mõeldud ka kõrghariduse valdkonna koostöö toetamiseks doonorriikide Islandi, Liechtensteini ja Norraga. Finantsmehhanismi ellukutsumise põhjuseks on sotsiaalse- ja majandusliku ebavõrduse vähendamine Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ning kahepoolsete suhete tugevdamine abisaajate ja doonorriikide vahel toetuste abil. 

 

Balti teaduskoostöö programmi teaduspoolt viib ellu SA Eesti Teadusagentuur, kuid selle alategevust, EMP/Norra kõrghariduse koostööprogrammi viib ellu Haridus- ja Noorteamet (kuni 01.08.2020 oli elluviijaks SA Archimedes). 

 

Kõrghariduse koostööprogrammi kogueelarve on 1 383 000 eurot. Programmist rahastatud projektid peavad olema ellu viidud hiljemalt 30.04.2024.

 

Viimane taotlusvoor 2021.a kevadel!

Taotlusvoorus on eriti teretulnud käimasolevast programmiperioodist varem toetust mitte saanud kõrgkoolide taotlused.

Toetatavad tegevused

•             Koostööprojektid, mille kaudu saab tugevdada kõrgkoolidevahelist kahe- ja mitmepoolset pikaajalist koostööd, edendada kõrghariduse rahvusvahelistumist, tõsta õppetöö kvaliteeti ning pakkuda üliõpilastele ja õppejõududele erialaste teadmiste ja oskuste täiendamist rahvusvahelises keskkonnas.

•             Õpirändeprojektid, mis annavad kõrgkoolide õppejõududele ja töötajatele ning muude asutuste spetsialistidele võimalusi saada väärtuslikke rahvusvahelisi kogemusi ning omandada uusi teadmisi ja oskusi.

 

Lisaks on EMP/Norra Kõrghariduse Koostööprogrammi raames võimalik taotleda raha ettevalmistavateks lähetusteks (lähetus peab toimuma kuni viimase taotlusvooru taotlustähtajani, mis on eeldatavasti 2021. aasta aprillis).

 

Programmi taotluskutse 

Programmi juhend

Programmiga seotud üldised küsimused palume saata: eeagrants@harno.ee

Viimati uuendatud: 14.01.2021