Õpirändeprojektide (KA1) taotlusvormid

Abiks taotluse täitmisel:
Taotluse e-vormi täitmise tehniline juhend

KA101 taotlusvormi kommentaaridega näidis

KA102 taotlusvormi kommentaaridega näidis

KA104 taotlusvormi kommentaaridega näidis

5 tips for applying for EU funding

 

Kutsehariduse õpirände harta taotlusvorm (KA109)

 

Üldhariduse õpiränne (KA101)

Kutsehariduse õpiränne (KA102)

Kutsehariduse õpiränne – hartat omavate asutuste taotlusvormi näidis * (KA116)

Kõrghariduse Euroopa-sisene õpiränne (KA103)

Kõrghariduse üleilmne õpiränne (KA107)

Täiskasvanuhariduse õpiränne (KA104)

 

Õpirände taotlusele lisatavad dokumendid
Mandaat/volikiri, mille täidavad konsortsiumi liikmed

Viimati uuendatud: 28.02.2017