Õpirändeprojektide (KA1) taotlusvormid

Abiks taotluse täitmisel:
KA101 taotlusvormi kommentaaridega näidis (2018)

KA102 taotlusvormi kommentaaridega näidis (2018)

KA104 taotlusvormi kommentaaridega näidis (2018)

Viis nõuannet EL-i toetuse taotlemiseks

 

TAOTLUSVORMID

 

NB: 2019. a taotlusvormid muutuvad, siin on hetkel võimalik tutvuda eelmise vooru näidistega

 

Üldhariduse õpiränne (KA101) tutvuge kommenteeritud näidistega (üleval paremal)

Kutsehariduse õpiränne (KA102)tutvuge kommenteeritud näidistega (üleval paremal)

* Kutsehariduse õpiränne – hartat omavate asutuste taotlusvormi näidis * (KA116)

Täiskasvanuhariduse õpiränne (KA104) tutvuge kommenteeritud näidistega (üleval paremal)

Kutsehariduse õpirände harta taotlusvorm *näidis* (KA109)

 

Kõrghariduse Euroopa-sisene õpiränne (KA103) NB! Taotlemise vorm on nende tegevuste jaoks muutunud (üleminek PDF vormilt online keskkonda), tutvu online vormi täitmise juhendi ja taotlusprotsessi kirjeldusega.

Kõrghariduse üleilmne õpiränne (KA107) NB! Taotlemise vorm on nende tegevuste jaoks muutunud (üleminek PDF vormilt online keskkonda), tutvu online vormi täitmise juhendi ja taotlusprotsessi kirjeldusega.

 

Õpirände taotlusele lisatavad dokumendid
Mandaat/volikiri, mille täidavad konsortsiumi liikmed

Viimati uuendatud: 04.09.2018