Õpirändeprojektide (KA1) taotlusvormid

Abiks taotluse täitmisel:
Taotluse e-vormi täitmise tehniline juhend

KA101 taotlusvormi kommentaaridega näidis (uuendatud)

KA102 taotlusvormi kommentaaridega näidis (uuendatud)

KA104 taotlusvormi kommentaaridega näidis (uuendatud)

Viis nõuannet EL-i toetuse taotlemiseks

 

TAOTLUSVORMID

NB: Üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse vormid tuleb kõigepealt salvestada ning seejärel avada programmiga Adobe Acrobat (vt juhiseid).

Üldhariduse õpiränne (KA101) tutvuge ka kommenteeritud näidistega (üleval paremal)

Kutsehariduse õpiränne (KA102)tutvuge ka kommenteeritud näidistega (üleval paremal)

* Kutsehariduse õpiränne – hartat omavate asutuste taotlusvormi näidis * (KA116)

Täiskasvanuhariduse õpiränne (KA104) tutvuge ka kommenteeritud näidistega (üleval paremal)

Kutsehariduse õpirände harta taotlusvorm *näidis* (KA109)

 

Kõrghariduse Euroopa-sisene õpiränne (KA103) NB! Taotlemise vorm on nende tegevuste jaoks muutunud (üleminek PDF vormilt online keskkonda), tutvu online vormi täitmise juhendi ja taotlusprotsessi kirjeldusega.

Kõrghariduse üleilmne õpiränne (KA107) NB! Taotlemise vorm on nende tegevuste jaoks muutunud (üleminek PDF vormilt online keskkonda), tutvu online vormi täitmise juhendi ja taotlusprotsessi kirjeldusega.

 

Õpirände taotlusele lisatavad dokumendid
Mandaat/volikiri, mille täidavad konsortsiumi liikmed

Viimati uuendatud: 04.01.2018