Õpirändeprojektide (KA1) taotlusvormid

Abiks taotluse täitmisel:
Taotluse e-vormi täitmise tehniline juhend

KA101 taotlusvormi kommentaaridega näidis

KA102 taotlusvormi kommentaaridega näidis

KA104 taotlusvormi kommentaaridega näidis

5 tips for applying for EU funding

 

 

Üldhariduse õpiränne (KA101) - avaldatakse novembris 2017

Kutsehariduse õpiränne (KA102) - avaldatakse detsembris 2017

Kutsehariduse õpiränne – hartat omavate asutuste taotlusvormi näidis * (KA116)

Täiskasvanuhariduse õpiränne (KA104) - avaldatakse novembris 2017

Kõrghariduse Euroopa-sisene õpiränne (KA103)

Kõrghariduse üleilmne õpiränne (KA107)

 

Kutsehariduse õpirände harta taotlusvorm *näidis* (KA109)

 

Õpirände taotlusele lisatavad dokumendid
Mandaat/volikiri, mille täidavad konsortsiumi liikmed

Viimati uuendatud: 17.10.2017