Sündmused

veebruar 2019

10
Veebr

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

19
Veebr
Sihtasutus Archimedes korraldab 19. veebruaril 2019 stipendiumivõimaluste infovebinari.
 
20
Veebr

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele:

20
Veebr

Türgi valitsus pakub 2018/19 õppeaastaks stipendiume õppimiseks Türgi kõrgkoolides. Stipendium on mõeldud bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele.

Täpsem info kodulehel.

märts 2019

1
Märts

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine

1
Märts

ESTILC kursused on jätkutegevus ajavahemikul 2007 – 2014 Euroopa Komisjoni poolt Elukestva õppe programmi raames rahastatud EILC-le (Erasmus Intensive Language Courses). ESTILC kursuseid rahastab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium.

10
Märts

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

21
Märts

Strateegilise koostöö peamised eesmärgid on koostöö edendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine ning uuenduslike ja vajalike lahenduste või toodete loomine, ellu rakendamine või ülevõtmine hariduses.

aprill 2019

1
aprill

Hiina RV pakub stipendiume (13) bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeks, Hiina keele õppeks ning teadustööks. 2019. õppeaastaks pakub Hiina valitsus stipendiumi ka meditsiiniõpinguteks magistritasemel (3).

1
aprill

Eesti riik toetab magistri- ja doktoriõpinguid välisülikoolides eesmärgiga suurendada rahvusvahelise kogemusega spetsialistide osakaalu Eesti kõrgkoolides, avalikus sektoris ja ettevõtetes, sh valdkondades, mida Eestis õppida ei saa.

10
aprill

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Mai 2019

1
Mai

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid magistri- ja doktoriõppe tasemel välisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures.

10
Mai

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

juuni 2019

10
juuni

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

juuli 2019

1
juuli

Noore õpetlase stipendiumi eesmärgiks on toetada Eestist pärit andekate keskharidusega noorte kõrghariduse tasemel õpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide juures. Rohkem infot N

september 2019

1
Sept

Stipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ning populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades, sh loodus-, täppisteaduste ja tehnikavaldkondades.