Erasmus+ seminarid täiskasvanuhariduse valdkonnas

Üldhariduse ja täiskasvanuhariduse õpirändeprojektide toetusesajaate seminari (30.06.14) materjalid:
Taotlusvooru kokkuvote
Projekti elukaar
Toetuse kasutamise leping
Levitamine
Mobility Tool +

Infoseminaride “Erasmus+ kutse- ja täiskasvanuhariduses” materjalid:
Ettekanded:
Erasmus+ kutse- ja täiskasvanuhariduses
Erasmus+ teekond (Andres Pung)
Erasmus+ teekond (Kalmar Kurs)
Erasmus+: Grundtvig (õpiränne ja strateegiline partnerlus)

Viimati uuendatud: 02.11.2016