2014. aastal toetatud strateegilise koostöö projektid

Hariduse valdkonna strateegilise koostöö taotlusi esitati kokku 60: 26 üldhariduse, 12 kutsehariduse, 8 täiskasvanuhariduse, 9 kõrghariduse ja 5 valdkondade vahelist projekti.

Taotletud eelarve ületas rohkem kui viiekordselt Euroopa Komisjoni (eraldatud) koostööprojektide eelarve.

Viimati uuendatud: 03.11.2016