Stipendium Estophilus

Stipendiumi Estophilus juhend

Stipendiumit Estophilus võivad taotleda välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide viimase õppeaasta bakalaureuseõppe üliõpilased, magistrandid, doktorandid ning doktorikraadiga uurijad Eestis viibides Eestit käsitleva uurimistöö kirjutamiseks või selleks materjali kogumisel üheks kuni viieks kuuks.

Stipendium koosneb elamiskulude katmiseks mõeldud stipendiumist, mille suurus on 500 eurot kuus ning sõidustipendiumist Euroopa Komisjoni veebipõhise distantsikalkulaatori põhjal seatud piirmäärade ulatuses:

Kaugus linnast linna (üks suund)

Stipendiumi sõidukulu osa (lähtekohast sihtkohta ja tagasi)

1-499 km

180 eurot

500-1999 km

275 eurot

2000-2999 km

360 eurot

3000-3999 km

530 eurot

4000-7999 km

820 eurot

8000 ja enam km

1100 eurot

 

Stipendiumile kandideerimise tähtajad on 2. märtsil ja 1. oktoobril 2020. Kevadine taotlusvoor avatakse 3. veebruaril 2020.

Eesti- või inglisekeelne taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada elektrooniliselt taotlussüsteemis: www.archimedes.ee/taotlused.

Vajalikud taotlusdokumendid:

- vormikohane taotlus (täitmiseks taotlussüsteemis);

- uurimistöö kava;

- elulookirjeldus;

- tõend selle kohta, et taotleja on bakalaureuse viimase aasta üliõpilane,

magistrant/doktorant või doktorikraadi kinnitav dokument;

- stipendiaadi Eesti-poolse juhendaja kinnitus, et ta on valmis kandidaati vastu võtma ning

teda kandidaadi Eestis viibimise perioodil juhendama.

 

Stipendiaadid valib ja kinnitab EKKAVi nõukogu eelarve võimalustest lähtuvalt. Stipendiaatide nimekirjad selguvad kuu aja jooksul peale taotlustähtaega.

 

Kontaktisik: Tiiu Tuisk, tiiu.tuisk@archimedes.ee

 

 
Viimati uuendatud: 23.01.2020