Stipendium Estophilus

Stipendiumi juhend 2017 (märts)

Stipendiumi juhend 2017 (oktoober)

Stipendiumi võivad taotleda välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide magistrandid, doktorandid ning doktorikraadiga uurijad Eestis viibides Eestit käsitleva uurimistöö kirjutamiseks või selleks materjali kogumisel. Stipendiumi suurus on 500 eurot kuus ning sellele lisandub sõidutoetus, mille summa on varieeruv.

Stipendiumile kandideerimise tähtajad on 6. oktoobril ja 1. märtsil. Taotlusvoor avatakse kuu enne kandideerimise tähtaega.

Abiks taotlejale: taotlemiseks tuleb end sihtasutuse taotlussüsteemis (https://taotlused.archimedes.ee) registreerida. Seejärel tuleb täita taotlus ja lisada kõik nõutavad dokumendid. Taotlust saab salvestada, et selle täitmist hiljem jätkata. Kui taotlus on täidetud, tuleb see hindamisele esitada, vajutades taotluse lõpus nupule "esita". Esitatud taotlust ei ole vaja e-kirja või tavaposti teel saata. 
 
Viimati uuendatud: 16.10.2017