Stipendium Estophilus

Stipendiumi juhend

Estophilus aruandevorm ENG​

 

NB! Estophiluse stipendiumi taotlusvoore alates 2021 korraldab Haridus- ja Noorteamet. Sügisvooru 2021 taotlemine on avatud 16.09-15.10.2021. Lähem info siin: https://www.harno.ee/estophiluse-stipendium

 

 

 

Stipendiumit Estophilus võivad taotleda välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide viimase õppeaasta bakalaureuseõppe üliõpilased, magistrandid, doktorandid ning doktorikraadiga uurijad Eestis viibides Eestit käsitleva uurimistöö kirjutamiseks või selleks materjali kogumisel üheks kuni viieks kuuks.

Stipendium koosneb elamiskulude katmiseks mõeldud stipendiumist, mille suurus on 500 eurot kuus ning sõidustipendiumist Euroopa Komisjoni veebipõhise distantsikalkulaatori põhjal seatud piirmäärade ulatuses:

Kaugus linnast linna (üks suund)

Stipendiumi sõidukulu osa (lähtekohast sihtkohta ja tagasi)

1-499 km

180 eurot

500-1999 km

275 eurot

2000-2999 km

360 eurot

3000-3999 km

530 eurot

4000-7999 km

820 eurot

8000 ja enam km

1100 eurot

  

Eesti- või inglisekeelne taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada elektrooniliselt taotlussüsteemis: .https://taotlused.edu.ee/.

 

Vajalikud taotlusdokumendid:

- vormikohane taotlus (täitmiseks taotlussüsteemis);

- uurimistöö kava;

- elulookirjeldus;

- tõend selle kohta, et taotleja on bakalaureuse viimase aasta üliõpilane, magistrant/doktorant või doktorikraadi kinnitav dokument;

- stipendiaadi Eesti-poolse juhendaja kinnitus, et ta on valmis kandidaati vastu võtma ning teda kandidaadi Eestis viibimise perioodil juhendama.

 

Stipendiaadid valib ja kinnitab EKKAVi nõukogu programmi eelarve võimalustest lähtuvalt (täpsem hindamisprotseduuri kirjeldus on leitav stipendiumi juhendis). Stipendiaatide nimekirjad selguvad 45 päeva jooksul peale taotlustähtaega.

 

Taotluste hindamisel võetakse arvesse järgmisi hindamiskriteeriume:

- taotluse kvaliteet (selged uurimistöö eesmärgid, tööplaan, oodatavad tulemused jms) ja seotus Eesti-teemadega;

- taotleja kompetentsus vastava uurimistöö läbiviimiseks;

- õpirände seotus taotleja teadusliku tööga ja olulisus teadustöö valmimisel;

- põhjendatus Eestis valitud kõrgkoolis või teadusasutuses uurimistöö teostamiseks ja soovituskirja sisukus

 

 

TAOTLUSTÄHTAJAD:

  • Kevadine taotlusvoor 2. mai 2021. Taotlusvoor on avatud 1.04-2.05.2021, välja jagatakse kuni 6860 euro ulatuses stipendiume;
  • Sügisese taotlusvooru tähtaeg selgub septembris 2021.

 

Kontaktisik: Tiiu Tuisk, Tiiu.Tuisk@harno.ee

 

 
Viimati uuendatud: 23.09.2021