Stipendium Estophilus

Stipendiumi Estophilus juhend

Stipendiumi võivad taotleda välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide bakalaureuseõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ning doktorikraadiga uurijad Eestis viibides Eestit käsitleva uurimistöö kirjutamiseks või selleks materjali kogumisel. Stipendium koosneb elamiskulude katmiseks mõeldud stipendiumist, mille suurus on 500 eurot kuus ning sõidustipendiumist, mille summa ülempiir on sätestatud stipendiumi juhendis.

Stipendiumile kandideerimise tähtajad on 1. märtsil ja 12. oktoobril 2018. Taotlusvoor avatakse 1. veebruaril 2018.

Abiks taotlejale: taotlemiseks tuleb end sihtasutuse taotlussüsteemis (https://taotlused.archimedes.ee) registreerida. Seejärel tuleb täita taotlus ja lisada kõik nõutavad dokumendid. Taotlust saab salvestada, et selle täitmist hiljem jätkata. Kui taotlus on täidetud, tuleb see hindamisele esitada, vajutades taotluse lõpus nupule "esita". Esitatud taotlust ei ole vaja e-kirja või tavaposti teel saata. 
 
Viimati uuendatud: 01.02.2018