Stipendium Estophilus

Stipendiumi Estophilus juhend

Tähtis informatsioon: kui olete süsteemis taotluse esitanud, võidakse teile kuvada teadet, milles on kirjas, et peate vormi allkirjastama. See ei ole tarvilik. Vabandame süsteemivea pärast. Palume kõik digitaalselt allkirjastatud lisadokumendid saata aadressil: tiiu.tuisk@archimedes.ee. Vabandame ebamugavuste pärast.

Stipendiumi võivad taotleda välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide bakalaureuseõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ning doktorikraadiga uurijad Eestis viibides Eestit käsitleva uurimistöö kirjutamiseks või selleks materjali kogumisel. Stipendium koosneb elamiskulude katmiseks mõeldud stipendiumist, mille suurus on 500 eurot kuus ning sõidustipendiumist, mille summa ülempiir on sätestatud stipendiumi juhendis.

Stipendiumile kandideerimise tähtajad on 1. märtsil ja 1. oktoobril 2019. Sügisene taotlusvoor avatakse 3. septembril 2019.

Abiks taotlejale: taotlemiseks tuleb end sihtasutuse taotlussüsteemis (https://taotlused.archimedes.ee) registreerida. Seejärel tuleb täita taotlus ja lisada kõik nõutavad dokumendid. Taotlust saab salvestada, et selle täitmist hiljem jätkata. Kui taotlus on täidetud, tuleb see hindamisele esitada, vajutades taotluse lõpus nupule "esita". Esitatud taotlust ei ole vaja e-kirja või tavaposti teel saata. 

 
Viimati uuendatud: 19.08.2019