Rahvuskaaslaste programm

 

Rahvuskaaslaste programmi info kehtib kuni 2020. aasta stipendiaatidele. 

2021. aasta tegevused avaldame aasta esimeses kvartalis.

 

Programmi juhend

Rahvuskaaslaste programmi raames võetakse taotlusi vastu kahes kategoorias.

  • Tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel.
  • Keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Toetuse saamise või mittesaamise otsustab Rahvuskaaslaste programminõukogu.

Rahvuskaaslaste õppestipendiumi programmi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Kadri Kaldre (e-mail: kadri.kaldre@harno.ee, tel. 699 9397).

Viimati uuendatud: 27.01.2021