Rahvuskaaslaste programm

Programmi juhend

Rahvuskaaslaste programmi raames võetakse taotlusi vastu kahes kategoorias.

  • Tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel.
  • Keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Taotlus tuleb esitada taotlussüsteemis. Taotlemistähtaeg on 1. mai 2020.

Toetuse saamise või mittesaamise otsustab Rahvuskaaslaste programminõukogu.

Rahvuskaaslaste õppestipendiumi programmi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Kadri Kaldre (e-mail: kadri.kaldre@harno.ee, tel. 699 9397).

Viimati uuendatud: 25.11.2020