Rahvuskaaslaste programm

Programmi juhend 2018

Rahvuskaaslaste programmi raames võetakse taotlusi vastu kahes kategoorias.

  • Tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel.
  • Keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Taotlus tuleb esitada taotlussüsteemis. Taotlemistähtaeg on 1. mai 2019. (Taotlusvoor avatakse ja taotlemise info ja tingimused uuendatakse 1. aprillil.)

Toetuse saamise või mittesaamise otsustab Rahvuskaaslaste programminõukogu.

Rahvuskaaslaste õppestipendiumi programmi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Anne-Ly Võlli (e-mail: anne-ly.volli@archimedes.ee, tel. 699 9397).

Viimati uuendatud: 17.04.2019