Välisriikide stipendiumid

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on tegevused üle viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Vastavalt sihtasutuse Archimedes ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud kokkulepetele korraldame Eesti riigi poolt välisriikidega sõlmitud üliõpilas- ja teadlasvahetust sisaldavate koostöölepingute rakendamist. Riikidevahelised stipendiumiprogrammid pakuvad võimalusi kraadi- ning osaliseks õppeks, keelekursusteks ja täiendkoolitusteks Eesti kodanikele või Eestis pikaajalise elamisloaga viibivatele isikutele.

Koostöölepinguid, mille raames toimub ka üliõpilas- või teadlasvahetus, on Eesti sõlminud käesoleval hetkel järgmiste riikidega: Flandria Liidumaa Belgias, Iisrael, Itaalia Vabariik, Kasahstani Vabariik, Kreeka Vabariik, Leedu Vabariik, Läti Vabariik, Poola Vabariik, Prantsuse Vabariik, Šveitsi Konföderatsioon, Taani Kuningriik, Tšehhi Vabariik, Türgi Vabariik, Ungari Vabariik, Valloonia Liidumaa Belgias.

Lisaks vahendame ka välisriikide stipendiumiprogramme: DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) stipendiumid, Jaapani Valitsuse stipendium, täienduskoolitused Indias jne.

Sõltuvalt sihtriigist on stipendiumid avatud bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeks ja ka õppejõududele/teadlastele. Kandideerimise tingimused ning stipendiumi suuruse sätestab stipendiumipakkuja. Kandideerimise tähtajad avaldatakse jooksvalt aastaringi.

Liitudes meie stipendiumilistiga saadame Sulle jooksvalt kõige värskemat info stipendiumikonkursside kohta. Liitumiseks saada e-kiri pealkirjaga ”Soovin listiga liituda” aadressile stipendiumid stipendiumid@harno.ee.

Välisriigi tudengitele ja õppejõududele riikidevaheliste lepingute raames pakutavate stipendiumide kohta leiab rohkem infot Study in Estonia kodulehelt. Välisriigis õppimiseks mõeldud stipendiumide kohta võib infot leida ka siit: www.scholarshipportal.eu.

Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks Haridus-ja Noorteametis on Liis Uulman (liis.uulman@harno.ee, tel. 699 9395).

Viimati uuendatud: 23.11.2021