Iisrael

Iisraeli valitsus pakub 2016/17 õppeaastaks järgnevaid stipendiume:

  • stipendium õpinguteks kõrgkoolis või uurimistöö tegemiseks;
  • stipendium heebrea keele suvekursustele osalemiseks.

Toetusesaaja peab olema kuni 35 aastat vana ning vähemalt bakalaureusekraadiga.

 

Tähtaeg

Avalduste esitamise tähtaeg on 12.02.2016.

 

Nõutavad dokumendid

  • Taotlusvorm - arvutis täidetud, välja prinditud ja allkirjastatud (käsitsi täidetud vorme vastu ei võeta);
  • plaanitava õppetöö kirjeldus, milles sisaldub ka millises ülikoolis õppetööd plaanitakse läbi viia;
  • vastuvõtva asutusega peetud kirjavahetus või kinnituskiri vastuvõtmise kohta, uurimistöö puhul kinnitus juhendajalt;
  • kinnitatud tõend õppetulemuste kohta (koopiad peavad olema kinnitatud kas väljaandnud asutuse või notari poolt), ülikooli poolt kinnitatud diplomi koopia koos hinnetelehega;
  • 2 soovituskirja õppejõududelt;
  • 3 fotot;
  • tervisetõend.

Lisaks eelpool nimetatud dokumentidele tuleb esitada ka vabas vormis motivatsioonikiri, millest kajastub kuidas taotletav stipendium ning õpingud Iisraelis mõjutavad edasisi õpinguid ning karjääri.

Kõik nimetatud dokumendid peavad olema inglise keeles.

 

Dokumentide esitamine

Taotlusdokumendid peavad olema esitatud ülaltoodud järjekorras, kokku 3 komplekti ning need tuleb esitada nii e-posti kui ka posti teel.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb saata hiljemalt 12. veebruariks e-mailile info@helsinki.mfa.gov.il

Dokumendid tuleb esitada ka posti teel, 3 (kolmes) eksemplaris hiljemalt 19. veebruariks, aadressile:

Embassy of Israel
SCHOLARSHIPS
Yrjönkatu 36 A
00100 Helsinki
FINLAND

 

Lisainformatsioon

Stipendiumi kohta on rohkem infot stipendiumi kutses.

 

Kontakt

Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Annela Oona (e-mail: annela.oona@archimedes.ee, tel. 730 0392).

Viimati uuendatud: 17.08.2016