Iisrael

Iisraeli valitsus pakub 2019.-2020.õppeaastaks järgnevaid stipendiume:

 • stipendium õpinguteks kõrgkoolis või uurimistöö tegemiseks;
 • stipendium heebrea või araabia keele suvekursustele osalemiseks Haifa Ülikoolis.

 

Nõuded toetusesaajale:

 • omandanud vähemalt bakalaureuse kraadi heade õppetulemustega;
 • kuni 35 aastat vana;
 • tõendatud inglise või heebrea keele oskus;
 • stipendiaat peab täitma Iisreali ülikooli sisseastumiseks vajalikud nõuded.

Tähtaeg

Avalduste esitamise tähtaeg on 11.01.2019.

Nõutavad dokumendid (lisainfo täitmise kohta)

 • taotlusvorm;
 • motivatsioonikiri, millest kajastub kuidas taotletav stipendium ning õpingud Iisraelis mõjutavad edasisi õpinguid ning karjääri;
 • CV (elulookirjeldus);
 • plaanitava õppetöö kirjeldus, milles sisaldub ka millises ülikoolis õppetööd plaanitakse läbi viia;
 • vastuvõtva asutusega peetud kirjavahetus või kinnituskiri vastuvõtmise kohta, uurimistöö puhul kinnitus juhendajalt;
 • kinnitatud tõend õppetulemuste kohta (koopiad peavad olema kinnitatud kas väljaandnud asutuse või notari poolt), ülikooli poolt kinnitatud diplomi koopia koos hinnetelehega;
 • 2 soovituskirja õppejõududelt;
 • 3 fotot.

 

Dokumentide esitamine

Taotlusdokumendid peavad olema esitatud inglise keeles 3 eksemplaris.

 

Dokumendid tuleb saata posti teel hiljemalt 11.jaanuariks aadressile:

Embassy of Israel
SCHOLARSHIPS
Yrjönkatu 36 A
00100 Helsinki
FINLAND

Lisainfot stipendiumi kohta saate küsida Iisreali saatkonnast Helsingis:

Embassy of Israel

info@helsinki.mfa.gov.il

tel. +358-9-68120225

 

Lisainformatsioon

Stipendiumi kohta on rohkem infot stipendiumi kutses.

Kontakt

Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks Haridus-ja Noorteametis on Liis Uulman  (liis.uulman@harno.ee, tel. 699 9395).

 

Viimati uuendatud: 08.04.2021