Stipendiumid

Dora Pluss 2.2

Anu Lepik, anu.lepik@archimedes.ee

Dora Pluss 2.2 programmiga toetatakse külalisdoktorantide lühiajalist õppe- ja teadustööd Eestis (1-10 kuud). 

 Stipendiumi taotlemine käib läbi oma kõrgkooli ja taotluseid võtakse vastu jooksvalt.

 

Sihtgrupid: 
Summa: 
660,00 eurot kuus, millele lisandub sõidutoetus, mille summa sõltub elukohariigi kaugusest Eestist.
Tähtaeg
30. Nov

DAAD stipendiumid (Saksamaa)

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) pakub 2020/2021 õppeaastal Saksamaal õppimiseks või uurimustöö tegemiseks järgmisi stipendiume:

stipendium arhitektuuri ja linnaplaneerimise valdkonnas (tähtaeg 30. september 2019);

stipendium muusika ja kunstide suuna üliõpilastele (tähtaeg 15. ja 31. oktoober 2019);

stipendiumi magistriõpinguteks (tähtaeg 15. november 2019);

lühiajaline uurimisstipendium (tähtaeg 15. november 2019);

pikaajaline uurimisstipendium (tähtaeg 15. november 2019);

Tähtaeg
01. Dets

DAAD stipendiumid (Saksamaa)

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) pakub 2020/2021 õppeaastal Saksamaal õppimiseks või uurimustöö tegemiseks järgmisi stipendiume:

stipendium arhitektuuri ja linnaplaneerimise valdkonnas (tähtaeg 30. september 2019);

stipendium muusika ja kunstide suuna üliõpilastele (tähtaeg 15. ja 31. oktoober 2019);

stipendiumi magistriõpinguteks (tähtaeg 15. november 2019);

lühiajaline uurimisstipendium (tähtaeg 15. november 2019);

pikaajaline uurimisstipendium (tähtaeg 15. november 2019);

Tähtaeg
01. Dets

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Anne-Ly Võlli, anne-ly.volli@archimedes.ee

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kolmepäevast kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist. 

Summa: 
Stipendiumiga toetatakse välisreisiga kaasnevate sõidu-, majutuskulude ning päevarahade katmist.
Tähtaeg
01. Dets

Dora Pluss 1.2 ehk doktorantide õpirände stipendium

Ivo Mattus, ivo.mattus@archimedes.ee

Dora Pluss 1.2 ehk doktorantide õpirände stipendiumiga toetatakse Eesti ülikoolide doktorantide õpirännet välisülikooli või teadusasutusse. Õpiränne võib kesta 1-10 kuud ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidukulusid ning elamiskulusid.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud igas kõrgkoolis enne 1-st kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele 5 korda aastas, 1. märtsil, 1. juunil, 1. septembril, 1. oktoobril ja 1. detsembril.

Sihtgrupid: 
Summa: 
Toetus eraldatakse vastavalt sihtriigile.
Tähtaeg
10. Dets

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium

Eneli Külaots, eneli.kulaots@archimedes.ee

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Summa: 
Summa arvutatakse vastavalt sihtriigile, toetus on maksimaalselt 2000 eurot.
Tähtaeg
11. Dets

Fulbright Scholar teadus- ja õppetöö stipendium

susij@state.gov

Stipendiume jagatakse lähtuvalt konkurentsist ja rahaliste vahendite olemasolust. Nõutud on Eesti kodakondsus, väga hea inglise keele oskus, head õppetulemused ja õpingute jätkamine valitud erialal. Arstiteaduse üliõpilased stipendiumile ei kvalifitseeru. Kandideerija peab 2017 aasta kevade seisuga olema doktori- või magistritasemel õppiv üliõpilane (sh magistritasemel peab olema läbitud kas 4-aastane bakalaureuse õpe või üks magistriaasta). 

Summa: 
500-1000 €
Tähtaeg
10. Jaan

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium

Eneli Külaots, eneli.kulaots@archimedes.ee

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Summa: 
Summa arvutatakse vastavalt sihtriigile, toetus on maksimaalselt 2000 eurot.
Tähtaeg
02. Veebr

Erasmus+ Euroopa-sisesed vahetusõpingud

Ivo Mattus, ivo.mattus@archimedes.ee

Erasmuse vahetusõpingute raames on Eesti kõrgkoolides õppivatel tudengitel võimalik minna vahetusõpingutele oma kõrgkooli partnerkoolidesse. Euroopa-siseste vahetusõpingute raames on võimalik suunduda Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. Vahetusõpingute kestuseks saab olla 3-12 kuud. Stipendiumi taotlemine käib läbi oma kõrgkooli Eestis.

Summa: 
Stipendium koosneb elamistoetusest ja reisitoetusest. Reisitoetuse suurus oleneb lähte- ja sihtriigi vahemaast alates ning see on vahemikus 180 kuni 1100 eurot. Elamistoetusi makstakse: Üliõpilased:  Eestisse sissetulevate üliõpilaste stipendium on 750 EUR kuus.  Eestist väljaminevate üliõpilaste stipendium on 650 EUR kuus. Töötajad:  Eestisse sissetulevate töötajate toetus on 100 EUR päevas.  Eestist väljaminevate töötajate toetus on 160 EUR päevas.
Tähtaeg
02. Veebr

Erasmus+ üleilmne õpiränne

Silva Viilup, silva.viilup@archimedes.ee

Üleilmse õpirände raames on üliõpilastel ning kõrgkoolide töötajatel võimalik osaleda lühiajalises õpirändes praktiliselt üle kogu maailma, mõne üksiku erandiga. Üliõpilased saavad minna välisriiki õppima või praktikale, töötajate lähetus saab olla nii õpetamise  kui ka koolituse eesmärgil. Õpingute kestus võib olla 3-12 kuud ning praktika kestus 2-12 kuud. Üleilmse õpirände raames saavad inimesed minna õpirändele nii Eestist välja kui ka tulla Eestisse sisse. Toetuse taotlemine käib läbi kõrgkooli ning igal koolil on paika pandud oma tähtajad kandideerimiseks.

Summa: 
Stipendium koosneb elamistoetusest ja reisitoetusest. Reisitoetuse suurus oleneb kõrgkoolide vahelisest vahemaast ning toetusesumma on vahemikus 20 kuni 1500 eurot. Elamistoetus Eestist väljaminevale üliõpilasele on 650 või 700 € kuus. Sissetulevate üliõpilaste stipendium 750 või 800 € kuus. Eestisse sissetulevate töötajate toetus on 100 või 140 EUR päevas. Eestist väljaminevate töötajate toetus on 160 või 180 EUR päevas.