Stipendiumid

Tähtaeg
10. Jaan

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium

Carmen Raudsepp; Carmen.Raudsepp@archimedes.ee

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Summa: 
Summa arvutatakse vastavalt sihtriigile, toetus on maksimaalselt 2000 eurot.
Tähtaeg
02. Veebr

Erasmus+ Euroopa-sisesed vahetusõpingud

Ivo Mattus, ivo.mattus@archimedes.ee

Erasmuse vahetusõpingute raames on Eesti kõrgkoolides õppivatel tudengitel võimalik minna vahetusõpingutele oma kõrgkooli partnerkoolidesse. Euroopa-siseste vahetusõpingute raames on võimalik suunduda Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. Vahetusõpingute kestuseks saab olla 3-12 kuud. Stipendiumi taotlemine käib läbi oma kõrgkooli Eestis.

Summa: 
Stipendium koosneb elamistoetusest ja reisitoetusest. Reisitoetuse suurus oleneb lähte- ja sihtriigi vahemaast alates ning see on vahemikus 180 kuni 1100 eurot. Elamistoetusi makstakse: Üliõpilased:  Eestisse sissetulevate üliõpilaste stipendium on 750 EUR kuus.  Eestist väljaminevate üliõpilaste stipendium on 650 EUR kuus. Töötajad:  Eestisse sissetulevate töötajate toetus on 100 EUR päevas.  Eestist väljaminevate töötajate toetus on 160 EUR päevas.
Tähtaeg
02. Veebr

Erasmus+ üleilmne õpiränne

Silva Viilup, silva.viilup@archimedes.ee

Üleilmse õpirände raames on üliõpilastel ning kõrgkoolide töötajatel võimalik osaleda lühiajalises õpirändes praktiliselt üle kogu maailma, mõne üksiku erandiga. Üliõpilased saavad minna välisriiki õppima või praktikale, töötajate lähetus saab olla nii õpetamise  kui ka koolituse eesmärgil. Õpingute kestus võib olla 3-12 kuud ning praktika kestus 2-12 kuud. Üleilmse õpirände raames saavad inimesed minna õpirändele nii Eestist välja kui ka tulla Eestisse sisse. Toetuse taotlemine käib läbi kõrgkooli ning igal koolil on paika pandud oma tähtajad kandideerimiseks.

Summa: 
Stipendium koosneb elamistoetusest ja reisitoetusest. Reisitoetuse suurus oleneb kõrgkoolide vahelisest vahemaast ning toetusesumma on vahemikus 20 kuni 1500 eurot. Elamistoetus Eestist väljaminevale üliõpilasele on 650 või 700 € kuus. Sissetulevate üliõpilaste stipendium 750 või 800 € kuus. Eestisse sissetulevate töötajate toetus on 100 või 140 EUR päevas. Eestist väljaminevate töötajate toetus on 160 või 180 EUR päevas.
Tähtaeg
10. Veebr

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium

Carmen Raudsepp; Carmen.Raudsepp@archimedes.ee

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Summa: 
Summa arvutatakse vastavalt sihtriigile, toetus on maksimaalselt 2000 eurot.
Tähtaeg
20. Veebr

Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Liis Uulman, liis.uulman@archimedes.ee

Stipendiumi eesmärgiks on toetada erivajadustega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Stipendiumiga toetatakse üliõpilasi, kellele on määratud puude raskusaste anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde tõttu. Stipendiumi saab taotleda kuni 10 kuuks õppeaastas.

Summa: 
Toetus on vastavalt puude raskusastmele 60-510 eurot kuus.
Tähtaeg
01. Märts

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Anne-Ly Võlli, anne-ly.volli@archimedes.ee

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kolmepäevast kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist. 

Summa: 
Stipendiumiga toetatakse välisreisiga kaasnevate sõidu-, majutuskulude ning päevarahade katmist.
Tähtaeg
01. Märts

Estophilus

Tiiu Tuisk, tiiu.tuisk@archimedes.ee

Estophilus on stipendium, mille eesmärgiks on toetada välisülikoolide eesti keele ja kultuuri huviliste teadurite ja õppurite uuringuid ning õpinguid Eestis. Stipendiumi saab taotleda kuni viieks kuuks ning taotlemise eelduseks ei ole eesti keele oskus, kuid taotleja uurimisteema peab olema seotud Eestiga. Estophiluse stipendiumile võivad kandideerida kõik välisriikide kodanikest väliskõrgkoolide viimase aasta bakalaureusetudengid, magistrandid, doktorandid, samuti doktorikraadiga uurijad.

Summa: 
500 eurot kuus + võimalus taotleda sõidutoetust
Tähtaeg
01. Märts

Dora Pluss 1.2 ehk doktorantide õpirände stipendium

Eneli Külaots; Eneli.Kulaots@archimedes.ee

Dora Pluss 1.2 ehk doktorantide õpirände stipendiumiga toetatakse Eesti ülikoolide doktorantide õpirännet välisülikooli või teadusasutusse. Õpiränne võib kesta 1-10 kuud ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidukulusid ning elamiskulusid.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud igas kõrgkoolis enne 1-st kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele 5 korda aastas, 1. märtsil, 1. juunil, 1. septembril, 1. oktoobril ja 1. detsembril.

Sihtgrupid: 
Summa: 
Toetus eraldatakse vastavalt sihtriigile.
Tähtaeg
10. Märts

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium

Carmen Raudsepp; Carmen.Raudsepp@archimedes.ee

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Summa: 
Summa arvutatakse vastavalt sihtriigile, toetus on maksimaalselt 2000 eurot.
Tähtaeg
01. aprill

Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal

Anne-Ly Võlli, anne-ly.volli@archimedes.ee

Eesti riik toetab magistri- ja doktoriõpinguid välisülikoolides eesmärgiga koolitada järelkasvu Eesti kõrgkoolide õppejõududele ja teadlastele ning suurendada doktorikraadiga spetsialistide osakaalu Eesti avalikus sektoris ja ettevõtetes. Konkurss on avatud kõigile, kes alustavad või jätkavad magistri- või doktoriõppe tasemel õpinguid tunnustatud välisülikooli juures

Summa: 
Stipendiumi makstakse elamiskulude, transpordikulude ja õppetööga seotud kulude katteks.