Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium

Asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste 
kõrghariduse omandamist toetava stipendiumi juhend 2019

 

Stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Stipendiumi maksmine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määruses nr 37  „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused” kehtestatud tingimustele.

 

Stipendiumi

  • suurus on 160 eurot kuus;
  • on võimalik eraldada kuni kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul;
  • saab taotleda alates üliõpilase immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist (juhul kui stipendiumi taotletakse alates teisest õppeaastast või hiljem, siis makstakse stipendiumi alates taotlemise õppeaasta esimesest semestrist);
  • taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg on 25. oktoober.

 

Asenduskodulaste stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman (liis.uulman@archimedes.ee, tel. 699 9395).

 

 

 

Viimati uuendatud: 06.04.2020