Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium

Asenduskodulaste kõrghariduse omandamist toetava stipendiumi juhend 2019

 

 Stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Stipendiumi maksmine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määruses nr 37  „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused” kehtestatud tingimustele.

 

Stipendiumi

  • suurus on 160 eurot kuus;
  • on võimalik eraldada kuni kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul;
  • saab taotleda alates üliõpilase immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist (juhul kui stipendiumi taotletakse alates teisest õppeaastast või hiljem, siis makstakse stipendiumi alates taotlemise õppeaasta esimesest semestrist);
  • taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg on 25. oktoober.

 

Asenduskodulaste stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman (liis.uulman@archimedes.ee, tel. 699 9395).

 

Viimati uuendatud: 18.12.2019