2019

Kokku eraldati 2019. aasta Erasmus+ programmi taotlusvoorus 36 strateegilisele koostöö projektile 6,5 miljonit eurot

Taotluste keskmine hinne on aasta aastalt tõusnud ning märkimisväärselt on kasvanud väga kõrge hinde (80-100 punkti) saanud projektide osakaal. Taotlejate keskmine hinne oli 74 punti 100-st (2018. aastal oli see 71 punkti). 

Toetuse saanud projektide seas populaarseimad järgmised teemad:

  • Uute koolituskursuste/õppemeetodite väljatöötamine;
  • uued tehnoloogiad ja digioskused;
  • baasoskused;
  • rahvusvaheline koostöö; 
  • haridusasutuste ja ettevõtete koostöö ja kaasamine;
  • kultuuride- ja põlvkondadevaheline haridus ning elukestev õpe.

Projektidega on võimalik tutvuda Erasmus+ projektitulemuste andmebaasis (Erasmus+ Project Results Platform)

Loodud 15.07.2019, viimati täiendatud 12.2019

Viimati uuendatud: 02.10.2020