2014. aastal toetatud tegevused

Erasmus+ hariduse valdkonna õpirände taotlusi esitati kokku 170, toetust sai neist 101 (59%). Toetusesaajate seas on 31 kutsekooli, 24 kõrgkooli ning 36 üldhariduskooli.

       
  Üldhariduse valdkond Projekti nimi Eraldatud toetus
1 Gustav Adolfi Gümnaasium Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolitöötajate professionaalse arengu toetamine 9 879 €
2 Nõo lasteaed Krõll Learn from colleague! 6 980 €
3 Tartu Rahvusvaheline Kool Tartu Rahvusvahelise Kooli töötajate kutsepädevuse tõstmine läbi õpirände 6 136 €
4 Tallinna 21. Kool International In-Service Training Programme for 2014-2016 15 697 €
5 Tallinna Pae Gümnaasium LAK-õppe meetodite ja keelekümblusprogrammi kaasajastamine ja täiendamine 17 496 €
6 Ahtme Kool Ahtme Kooli ettevalmistamine hoolduslaste õpetamiseks 9 945 €
7 Käo Põhikool Õpiränne Inglismaa erikoolidesse 8 157 €
8 Tabasalu Ühisgümnaasium Võõrkeele õpetamise kvaliteedi tõstmine-TÜG-is 15 304 €
9 Jõgevamaa Gümnaasium Austriasse õppima 2 991 €
10 Tallinna Tehnikagümnaasium LORETTA (LOodus- ja REaalTeadused Tehnoloogia Arengus) 10 286 €
11 Audentese Erakool Rahvusvaheline ja innovatiivne aineteülene haridus Audenteses 22 901 €
12 Eterna Koolituskeskus OÜ Loominguline õpetaja multikultuurses klassis (Creative teacher in multicultural class) 13 483 €
13 Jõhvi Gümnaasium Jõhvi Gümnaasiumi töötajate õpiränne 9 947 €
14 Tallinna Lasteaed Vesiroos Vesiroos õpib 6 898 €
15 Pärnu Raeküla Kool Huvitav õppimine, huvitav õpetamine 4 979 €
16 Sauga Põhikool IKT vahendite õppetöösse integreerimise edendamine koolis 2 152 €
17 Pärnu Rääma Põhikool Õpetajad õppimas 4 804 €
18 Tallinna Männi Lasteaed Mängime teadust! 3 468 €
19 Surju Põhikool Töötajate professionaalsuse tõstmine ja rahvusvahelise koostöö laiendamine Surju Põhikoolis 7 879 €
20 Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal rahvusvaheliste koolituste kalender 2014-2015 17 345 €
21 Viimsi Keskkool 21. sajandi õpetaja 16 377 €
22 Saku Gümnaasium Digitaalne kirjaoskus ja õpetaja meisterlikkus 6 866 €
23 Kuressaare Ametikool Inglise keele õpetajate täiendkoolitus 1 774 €
24 Illuka Kool Läbi rahvusvahelise mõõtme kvaliteetsemaks kooliks 3 793 €
25 Pirita Majandusgümnaasium PMG personali õpiränne 8 113 €
26 Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool “Project management for cross-cultural exchange projects in Europe” 2 116 €
27 Vääna Mõisakool Õpikeskkond õpilase arengu kujundamisel 11 095 €
28 Tallinna Tõnismäe Reaalkool Õpetajate õpiränne 4 408 €
29 Paikuse Lasteaed Mesimumm Web2.0 tools and outdoor learning- advancing teachers’ knowledge. 8 302 €
30 Tartu Tamme Gümnaasium TTG esimene õpirändeprojekt 8 372 €
31 Tallinna Tondi Põhikool Lahtiste silmadega maailmas 7 798 €
32 Uulu Põhikool Õpetajad õppimas 2 479 €
33 Mõniste Kool Mõniste Kooli õpetajate õppepäevad ainete lõimimiseks Thorshöfni (Tónlistarskóli Þórshafnar) koolis Islandil 2 610 €
34 Viimsi Lasteaiad Euroopa kogemused Viimsisse 10 618 €
35 Narva Vanalinna Riigikool Narva Vanalinna Riigikooli personali koolituskava elluviimine 18 008 €
36 Põlva Roosi Kool Iga laps on täht, aitame tal särada 8 952 €
       
       
  Kutsehariduse valdkond Projekti nimi Eraldatud toetus
1 Pärnu Saksa Tehnoloogiakool/  Pärnu Tehnikahariduskeskus OÜ Elektriala õpilaste õppepraktika saksa ettevõtetes koos Euroopas levinud duaalse väljaõppesüsteemi elementide rakendamisega 19 038 €
2 Tartu Kunstikool Süsist digilauani. Kultuuride kohtumised kunsti- ja disainipraktikatel Euroopas 38 168 €
3 Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE Personalitööalaste kogemuste vahetamine Eesti ja Hollandi kolleegide vahel 6 308 €
4 Kuressaare Ametikool Work placement in abroad 3 141 890 €
5 Räpina Aianduskool Kogemusõpe Euroopas/ Learning trough experience in Europe 134 127 €
6 Sihtasutus Innove Õppida rännates 7 042 €
7 Rakvere Ametikool Erasmus+LdV=Mobility Into Reality 228 072 €
8 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Tööhõive ja jõustamine 31 598 €
9 Haapsalu Kutsehariduskeskus Kompetentsipõhise õppe parimaid praktikaid Euroopa kutsekoolidest 7 844 €
10 Järvamaa Kutsehariduskeskus The Best Experiences and Competences from Europe 54 220 €
11 Puhastusekspert OÜ Kutseeksamid puhastusteeninduse erialadel 6 100 €
12 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Mobility Makes Us Professionals 217 189 €
13 Hiiumaa Ametikool Enhancing the Quality of Vocational Training by International Cooperation 43 295 €
14 Tallinna  Ehituskool Skills from Mobility 105 144 €
15 Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel 28 990 €
16 Tartu Kutsehariduskeskus Quality Enhancement of Mobilities using ECVET 391 912 €
17 Väike-Maarja Õppekeskus Koka ja autotehniku eriala kutseõppurid praktilisi oskusi omandamas Schwerinis 33 712 €
18 Tallinna Tööstushariduskeskus Õpirände kogemus aluseks professionaalsetele kompetentsidele 66 736 €
19 Luua Metsanduskool Tööturu vajadustest lähtuvate kompetentside arendamine 41 953 €
20 Narva Kutseõppekeskus Euroopas õppides meistriks 76 234 €
21 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Pädevuspõhise õppe toetamine rahvusvahelistumise kaudu 58 981 €
22 Tallinna Polütehnikum Õpirände kogemus aluseks professionaalsetele kompetentsidele 99 116 €
23 Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Elukestev õpe õpirännetes 33 940 €
24 Tallinna Majanduskool Majanduse erialade praktika ja töö ettevõtetes välismaal 31 422 €
25 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Euroopa Liidu tööturul konkurentsivõimelised kutseõppeasutuse lõpetajad 11 380 €
26 M.I. Massaazikool OÜ Õpilaste õpiränne Euroopasse 36 714 €
27 Valga Kutseõppekeskus The best challenge for future is the training abroad 51 790 €
28 Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakool Music without frontiers 24 955 €
29 Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool Õppimine Euroopas 12 906 €
30 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Avaramate erialaste oskustega tööturule 21 070 €
31 Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool New Challenges in Mobility 27 556 €
 32 Eesti Esimene Erakosmeetikakool/OÜ Ilu ja Tervis Eesti rahva jalgade heaolu ja tervis läbi jalgade hooldus/ravi – podoloogia õppekava 12 021 €
       
       
  Täiskasvanuhariduse valdkond Projekti nimi Eraldatud toetus
1 Tartu Maarja Tugikeskus Maarja study-visits 7 830 €
2 Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskuses pakutav täiskasvanute koolitus ja nõustamine on kvaliteetne ja sihtgruppidele kättesaadav 7 320 €
3 Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ MTÜ Eesti Pärimusmuusika keskuse töötajate vaatlus-, kogemus- ja õpipraktika Tantsumaja näitel 9 662 €
4 Vestifex OÜ New dimension of adult learning in Ida-Virumaa 38 786 €
5 Kuressaare Gümnaasium
(koolituskeskus Osilia)
Jätkusuutlik elukestev õpe Saare maakonnas 9 838 €
6 MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus Raising the pedagogical capacity of Network of Estonian Eco-communities 10 425 €
7 Säästvad Ehituslahendused OÜ Loodusliku viimistluse täiendkoolitused 7 374 €
8 MTÜ Eesti People to People Reading the City in adult 3 944 €
9 MTÜ Foorumteater Improving quality of TO 6 852 €
10 SA Eesti vabaõhumuuseum Taanis, Aarhusis asuva vabaõhumuuseumi Den Gamle By külastamine 1 169 €
11 MTÜ Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing Lugemine põlvkondadevaheliste sidemete tugevdajana 12 625 €
       
       
  Kõrghariduse valdkond   Eraldatud toetus
1 EELK Usuteaduse Instituut Üliõpilaste ja õppejõudude õpiränne 7 235 €
2 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 22 305 €
3 Eesti Kunstiakadeemia Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 417 030 €
4 Eesti Maaülikool Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 259 220 €
5 Eesti Lennuakadeemia Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 42 560 €
6 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 207 780 €
7 Estonian Business School Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 159 745 €
8 Euroakadeemia Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 31 640 €
9 Võrumaa Kutsehariduskeskus Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 30 175 €
10 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 41 315 €
11 Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 23 500 €
12 Sisekaitseakadeemia Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 63 585 €
13 Tallinna Majanduskool Üliõpilaste õpiränne 7 540 €
14 Tallinna Tehnikakõrgkool Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 184 335 €
15 Tallinna Tehnikaülikool Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 850 650 €
16 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 139 570 €
17 Tallinna Ülikool Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 615 625 €
18 Tartu  Kõrgem Kunstikool Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 91 740 €
19 Tartu Tervishoiu Kõrgkool Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 98 560 €
20 Tartu Ülikool Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 871 345 €
21 EEKBKL Kõrgem Usuteaduslik Seminar Üliõpilaste õpiränne 1 820 €
22 Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 11 680 €
23 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne 7 055 €
Viimati uuendatud: 03.11.2016