Erasmus+ kõrghariduses

 

 

Erasmus+ on maailma edukaim üliõpilasvahetusprogramm ja palju enamat! Õpirändesse (õppima, praktikale, töövarjuks, õpetama või koolitustele) saavad minna üliõpilased, ülikoolide õppejõud ja töötajad. Võimalusi on Euroopa-siseseks ja ka üleilmseks õpirändeks. Lisaks on strateegilise koostöö alt võimalik ellu viia rahvusvahelisi arendusprojekte. 

 

 

 

Välismaal õppimine aitab arendada suhtlus- ja keeleoskusi ning annab teadmisi erinevate kultuuride kohta. Peale selle omandate ka muid tööandjate seas hinnatud nn pehmeid oskusi. Uuringute kohaselt aitab võimalus õppida välismaal osalejatel hiljem ka kergemini tööd leida.Samuti parandab välismaal õppimine keeleoskust, lisab enesekindlust ja iseseisvust ning võimaldab põhjalikult tundma õppida teisi kultuure. Tutvuge välismaal õppimise eelistega.

Eesti tööandjad väärtustavad väliskogemus.Erasmus+ aitab leida välismaal praktikakoha (sh tööpraktika, õpipoisiõpe jne), kus saab väärtusliku töökogemuse.

 

Praktika välismaal avardab arusaamist kultuurilistest erinevustest ning annab võimaluse täiendada oma keeleoskusi. See aitab teil pärast õpingute lõpetamist töökohta leida.

 

 

Peale selle aitab töö õpingute valdkonnas tegutsevas organisatsioonis läheneda õpitavale erialale uuest vaatenurgast, mida seminarid ja töötoad ei pruugi anda.

 

 

 

Praktikavõimalusi pakutakse veel õppivatele õppuritele ja hiljuti kooli lõpetanutele. Praktika võib toimuda mis tahes asjakohases organisatsioonis.​

 

 

Erasmus+ toetab töötamist õppejõuna välisriigi kõrgharidusasutuses. Kõrghariduse valdkonna töötajad saavad minna õpetama. Õppejõuna saavad välismaal töötada ka muude organisatsioonide töötajad. Sellisteks organisatsioonideks võivad olla näiteks ettevõtted, riigiasutused, tööturu osapooled, teadusasutused ning vabaühendused.

Erasmus Mundus ühisõppekavadega toetatakse kõrgharidust ülemaailmses ulatuses - ühised Euroopa magistriprogrammid, sh stipendiumid ja partnerlused kõrgharidusasutustega väljaspool Euroopat. Magistriõppekavadele võetakse üliõpilasi vastu kord aastas kolme aasta jooksul.

Magistriõppe üliõpilased saavad taotleda soodsate tagasimaksetingimuste ja Euroopa Liidu tagatisega laenu, millega rahastada magistriõpinguid.

Erasmus+ toetab ka rahvusvahelist strateegilist koostööd, mille eesmärk on arendada ja jagada innovatiivseid lahendusi, toetada koostööd, üksteiselt õppimist ning kogemuste vahetamist. Strateegiline koostöö peaks aitama kaasa nii valdkonnasiseste kui ka -üleste põhieesmärkide saavutamisele kõrghariduses ja soodustama koostööd erinevate valdkondade vahel. Strateegilised partnerlused kõrghariduses peavad toetama innovatsiooni.

Innovatsiooni ja heade tavade  eesmärk on arendada haridus-, koolitus- ja noortevaldkonda viie peamise meetme kaudu.

Kõrgkoolide ja ettevõtete vaheline koostöö on loodud selleks, et toetada innovatsiooni kõrghariduses ja ettevõtluses, töötada välja uusi lähenemisviise õpetamisele ja õppimisele ning edendada ettevõtlust ja teadmiste jagamist. Nende üldeesmärk on suurendada Euroopa innovatsioonialast suutlikkust ning ajakohastada Euroopa kõrgharidussüsteeme.

Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamisega toetatakse partnerriikides kõrghariduse valdkonna ajakohastamist ning ligipääsetavamaks ja rahvusvahelisemaks muutumist.

Jean Monnet’ meetmete eesmärk on edendada kogu maailmas tipptaset Euroopa Liidu uuringutega seotud õpetamises ja teadustegevuses. Samuti on nende meetmete eesmärk edendada dialoogi akadeemiliste ringkondade ja poliitikakujundajate vahel, eelkõige selleks, et tõhustada ELi strateegiate juhtimist.

Viimati uuendatud: 20.05.2019