Erasmus+ kõrghariduses

 

 

Erasmus+ on maailma edukaim üliõpilasvahetusprogramm ja palju enamat! Lisaks saavad õpirändesse (praktikale, töövarjuks, õpetama või koolitustele) minna ülikoolide õppejõud ja töötajad. Võimalusi on Euroopa-siseseks ja ka üleilmseks õpirändeks.

Erasmus+ toetab ka rahvusvahelist strateegilist koostööd, mille eesmärk on arendada ja jagada innovatiivseid lahendusi, toetada koostööd, üksteiselt õppimist ning kogemuste vahetamist. Strateegiline koostöö peaks aitama kaasa nii valdkonnasiseste kui ka -üleste põhieesmärkide saavutamisele kõrghariduses ja soodustama koostööd erinevate valdkondade vahel. Strateegilised partnerlused kõrghariduses peavad toetama innovatsiooni.

Kõrgkoolide ja ettevõtete vaheline koostöö on loodud selleks, et toetada innovatsiooni kõrghariduses ja ettevõtluses, töötada välja uusi lähenemisviise õpetamisele ja õppimisele ning edendada ettevõtlust ja teadmiste jagamist. Nende üldeesmärk on suurendada Euroopa innovatsioonialast suutlikkust ning ajakohastada Euroopa kõrgharidussüsteeme.

Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamisega toetatakse partnerriikides kõrghariduse valdkonna ajakohastamist ning ligipääsetavamaks ja rahvusvahelisemaks muutumist.

Erasmus Mundus ühisõppekavadega toetatakse kõrgharidust ülemaailmses ulatuses - ühised Euroopa magistriprogrammid, sh stipendiumid ja partnerlused kõrgharidusasutustega väljaspool Euroopat. Magistriõppekavadele võetakse üliõpilasi vastu kord aastas kolme aasta jooksul.

Jean Monnet’ meetmete eesmärk on edendada kogu maailmas tipptaset Euroopa Liidu uuringutega seotud õpetamises ja teadustegevuses. Samuti on nende meetmete eesmärk edendada dialoogi akadeemiliste ringkondade ja poliitikakujundajate vahel, eelkõige selleks, et tõhustada ELi strateegiate juhtimist.

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 14.12.2017