Euroopa Ülikool-Instituut

Eesti riik toetab doktoriõpinguid Euroopa Ülikool-Instituudis (European University Institute) Itaalias, Firenzes.

 

Stipendiumi saab taotleda isik, kes on vastu võetud instituudi doktoriõppesse. Doktorandid, kellele on määratud stipendium, peavad pärast instituudi lõpetamist kolme aasta jooksul kandideerima oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavale ametikohale Eestis ja valituks osutumise korral töötama seal vähemalt kolm aastat.

 

Programmi juhend on leitav Välisdoktorantuuri üldjuhendist (kõnealust programmi puudutav info on lk 11-16). 

Viimati uuendatud: 10.08.2016