Hõimurahvaste programm

Hõimurahvaste programmi juhend 2017

Hõimurahvaste programmi põhieesmärk on toetada meie hõimurahvaste, uurali(soome-ugri ja samojeedi) põlisrahvaste keelte ja kultuuride säilimist ja arengut.

Programm haarab enesesse Venemaa soome-ugri rahvaste (vadjalased, isurid, ingerisoomlased, karjalased, vepslased, ersad ja mokšad, niidu- ja mäemarid, udmurdid, sürja- ja permikomid, handid, mansid), samojeedide (neenetsid, eenetsid, nganassaanid, sölkupid) ja Lätis elavate liivlaste abistamist ning koostööd saamidega Venemaal, Norras, Rootsis ja Soomes.

Hõimurahvaste programmi rahastab Eesti Vabariik haridus- ja teadusministeeriumi kaudu.

Hõimurahvaste stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivate uurali põlisrahvaste üliõpilaste õpinguid. Taotlemine toimub läbi kõrgkoolide.

Kõrgkool võib stipendiumi saamiseks esitada isiku, kes:

  • on soome-ugri päritolu;
  • õpib või on esitanud avalduse asuda selle kõrgkooli täiskoormusega magistri- või doktoriõppesse;
  •  valdab oma uurali emakeelt.

Stipendiumi makstakse magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele. Täpsemad tingimused on sätestatud toetuse juhendis.

 

Hõimurahvaste programmi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Marilyn Fridolin (e-mail: marilyn.fridolin@harno.ee, tel. 699 9397).

Viimati uuendatud: 19.04.2021