Erasmus+

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm 20212027

Programmi võimalusi saavad kasutada lasteaiad, koolid, kutsekoolid, kõrgkoolid, noortevaldkonnas tegutsevad organisatsioonid, solidaarsusvaldkonnas tegutsevad organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, koolitusettevõtted, katusorganisatsioonid, erialaliidud, MTÜ-d, muuseumid, raamatukogud, vabahariduskoolid jne.

Võimalused avanevad õppijatele, õpetajatele, õppejõududele, noortele, noorsootöötajatele, koolitajatele, koolijuhtidele, tugipersonalile, karjäärinõustajatele, haridusametnikele jne.

Erasmus+ programm ei piirdu ainult Euroopa või eurooplastega – mitmed tegevused on avatud kogu maailma õpihimulistele inimestele.

Võrreldes 2014–2020 programmiperioodiga on Erasmus+ 2021–2027 programmi eelarve oluliselt kasvanud. Uue progammiperioodi eelarve on 26,2 miljardit eurot.

Erasmus+ programm seob haridus-, koolitus- ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi. Uuel programmiperioodil on fookuses kaasamine ja mitmekesisus; rohemõtlemine ja kliimaeesmärgid, digitaalne pööre ning osalemine demokraatlikus protsessis.

Täpsemat infot loe Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri kodulehtedelt:

Värske infoga kursis olemiseks liitu Erasmuse uudiskirjaga.

Jälgi meid ka Instagramis, kust leiad erinevate Erasmuslaste kogemuslugusid.

 

 

Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm 2014–2020

Programmiga avanevad  võimalused  õppejõududele, üliõpilastele, õpetajatele, täiskasvanukoolitajatele  ja teistele haridustöötajatele, kutseõppeasutuste  õppuritele,  vabatahtlikele jne. Erasmus+ programm  ei piirdu  ainult Euroopa või eurooplastega – mitmed tegevused on avatud kogu maailma õpihimulistele inimestele.

Erasmus+ hõlmab endas seniseid koostööprogramme „Elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“, Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid ning juurde liideti spordiprogramm. Võrreldes 2007-2013 väldanud Euroopa eelmise generatsiooni programmidega, on rahastust 40% suurendatud ning eelarve kogu programmiperioodiks on 14,7 miljardit eurot.

Erasmus+ programm seob tihedamalt haridus-, koolitus- ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi. Programm vastab senisest paremini elukestva õppe paradigmale, on taotlejate jaoks mõistetavam, kasutajasõbralikum ning paindlikum.
Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise koondamine ühe programmi alla loob sünergiat ja soodustab hariduse, koolituse ja noorsootöö eri valdkondade vahelist koostööd.

Hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega:
a) Õpiränne (Key Action 1)
b) Strateegiline koostöö (Key Action 2)
c) Poliitikate kujundamine (Key Action 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erasmus_banner46860

Rohkem infot programmi kohta leiad ka Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi veebileheltEuroopa komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti (EACEAveebilehelt ning Euroopa täiskasvanuõppe elektroonilisest platvormist EPALE.

 

Viimati uuendatud: 13.04.2021