Noore õpetlase stipendium

Programmi kinnitatud juhend

Eraettevõtjate, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes koostöös on loodud stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on toetada andekaid Eesti gümnaasiumilõpetajaid bakalaureusekraadi omandamisel tunnustatud välisülikoolides.

 

Igal aastal jääb rahapuuduse tõttu maailma prestiižikamatesse ülikoolidesse minemata kümnetel Eesti noortel. Tihtipeale ei võimalda kehv majanduslik olukord õppima minna isegi neil, kes on ülikooli poolt õppemaksust vabastatud. Just esmakursuslastel on kõige raskem leida toetust, sest nendesse ei usu veel keegi. Isegi kui läbitud on juba niivõrd tihe valikusõel, nagu on seda Inglismaa Oxbridge’i või Ameerika Ivy League’i ülikoolide sisseastumiskatsed.

 

Noore õpetlase stipendiumi algatajad tahavad igal aastal välja valida kümmekond noort, kelle haridusteed Euroopa ja Ameerika tunnustatud ülikoolides toetatakse. Stipendium ei ole mõeldud propageerima väljarännet, soovime sellega rõhutada piireületavat õppimiskultuuri, millel on läbi aegade olnud euroopalikus traditsioonis oluline koht. Stipendium antakse tudengile arusaamises, et omandatud tarkusi rakendatakse pärast õpingute lõppu Eesti hüvanguks, vastupidisel juhul käsitletakse stipendiumit laenuna.

 

Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuli.

 

Annetusi stipendiumiprogrammi toetamiseks on võimalik teha Sihtasutuse Archimedes arveldusarvele:
Saaja: Rahandusministeerium
Arveldusarve:

  • EE891010220034796011       SEB
  • EE932200221023778606       Swedbank
  • EE403300333416110002       Danske Bank
  • EE701700017001577198       Nordea

Viitenumber: 3500079363

 

Noore õpetlase stipendiumi kontaktisik Sihtasutuses Archimedes on Triinu Lillepalu (e-mail: triinu.lillepalu@archimedes.ee, tel. 697 9227).

 

Viimati uuendatud: 20.02.2017