Noore õpetlase stipendium

 

Programmi juhend

Selleks aastaks on konkurss lõppenud ja uusi taotlusi vastu ei võeta!

 

Noore õpetlase stipendium (NÕS) on Eesti ettevõtjate, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning sihtasutuse Archimedes koostöös loodud stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on toetada Eestist pärit andekate keskharidusega noorte kõrghariduse tasemel õpinguid tunnustatud väliskõrgkoolides.

Igal aastal jääb rahapuuduse tõttu maailma prestiižikamatesse ülikoolidesse minemata kümnetel Eesti noortel. Tihtipeale ei võimalda kehv majanduslik olukord õppima minna isegi neil, kes on ülikooli poolt õppemaksust vabastatud. Just esmakursuslastel on kõige raskem leida toetust, sest nendesse ei usu veel keegi. Isegi kui läbitud on juba niivõrd tihe valikusõel, nagu on seda Inglismaa Oxbridge’i või Ameerika Ivy League’i ülikoolide sisseastumiskatsed.

Noore õpetlase stipendiumi algatajad tahavad igal aastal välja valida paarkümmend noort, kelle haridusteed tunnustatud välisülikoolides toetatakse. Stipendium koosneb õpingute alguses makstavast ühekordsest stardirahast ja selle väljaandjad soovivad rõhutada piireületavat õppimiskultuuri, millel on läbi aegade olnud euroopalikus traditsioonis oluline koht. Stipendium antakse arusaamises, et omandatud tarkusi rakendatakse pärast õpingute lõppu Eesti hüvanguks, vastupidisel juhul käsitletakse stipendiumit laenuna.

2020. aastal on taotluste esitamise tähtaeg 7. juuli 2020.

 

Annetusi stipendiumiprogrammi toetamiseks on võimalik teha sihtasutuse Archimedes arveldusarvele:
Saaja: Rahandusministeerium
Arveldusarve:

  • EE891010220034796011       SEB
  • EE932200221023778606       Swedbank
  • EE701700017001577198       Luminor

Viitenumber: 3500079363

Makse selgituse viide NÕS-ile on väga vajalik!

 

Noore õpetlase stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman (liis.uulman@archimedes.ee, tel. 699 9395)

 

 

 

Viimati uuendatud: 15.07.2020