Stipendiumite taotlemise tähtajad
01
aprill
01
aprill
Stipendium logopeedia magistriõppeks Venemaa ülikoolides

Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal (logopeedia) kandideerimise tähtaeg oli 1. aprill 2021. 
Järgmine konkurss toimub 1.märts - 1.aprill 2022 a. 

Juhend 2021

Konkurss on avatud taotlejatele, kes alustavad magistriõppe tasemel logopeedia erialaõpinguid tunnustatud Venemaa ülikoolis ja on valmis pärast lõpetamist asuma vähemalt kolmeks aastaks tööle magistrikraadi nõudval ametikohal Eestis.

Stipendiumi eesmärgiks on suurendada venekeelse ettevalmistusega logopeedide hulka Eesti haridusasutuses.

Välisülikoolis õppimiseks makstakse stipendiumi, vajadusel on sellele lisaks võimalik taotleda lapsetoetust, õppekulude ja ravikindlustuse hüvitist. Elamiskuludeks makstava stipendiumi suuruseks on 35,5 eurot päeva kohta (arvestuslikult 1080 eurot kuus). Sõidukuludeks makstava stipendiumi suurus sõltub õppeasutuse asukohast jäädes vahemikku 180-820 eurot.

Taotlusi saab esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna.

Huvi korral tutvu stipendiumi juhendiga ja küsimustega pöördu meie kontaktisiku poole!

 

Stipendiumi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Marilyn Fridolin (e-mail: marilyn.fridolin@harno.ee, tel. 6 999 397)

Stipendiumi sihtgrupp: 
Viimati uuendatud: 19.04.2021