2017

2017. aasta taotlusvooru strateegilise koostöö projektide tähtajaks esitati kokku 45 taotlust (25 üldhariduse, 7 kutsehariduse, 8 kõrghariduse ja 5 täiskasvanuhariduse projekti) enam kui 7 miljonile eurole.

Koostööprojektide keskmine taotletud toetussumma oli  157 300 eurot. Strateegilise koostöö projektide taotlejaid on üheksast maakonnast, kõige enam Tartumaalt - 29% taotlustest ja järgnes Harjumaa - 27%, valdavalt Tallinna koolide (asutuste) poolt.

Taotlejatest rohkem kui 56% said Euroopa Komisjoni toetuse. Hindamise järgselt otsustati toetada kokku 25 strateegilise koostöö projekti rohkem kui 3,25 miljoni euro ulatuses, millest 50 % on saanud üldhariduse, 24% kõrghariduse, 19% kutsehariduse, ja 7% täiskasvanuhariduse projektid. Toetusesaajaid on 7 maakonnast, nende seas on 9 gümnaasiumi, 3 põhikooli, 3 lasteaeda, 3 kutseõppeasutust, 3 kõrgkooli ning mitmeid haridusvaldkonnas tegutsevaid koolitus- teabe- ja kompetentsikeskusi.

Toetusesaajate keskmine hinne oli  81,4 punkti 100-st. Taotlusvooru kõrgeima hinde, 98 punkti 100-st, sai üldhariduse valdkonna KA 219 projekt – „Minds on Hands on STEM Goes on“, mida koordineerib Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool Tartumaalt.

Projektidega on võimalik tutvuda Erasmus+ projektitulemuste andmebaasis (Erasmus+ Project Results Platform)

Avaldatud 21.08.2017

Täiendatud 5.12.2017

Viimati uuendatud: 06.07.2018