Euroguidance

Karjääriteenuste koostöövõrgustik Euroopas

Alates 2019. aastast on Euroguidance Eesti esindaja Sihtasutus Archimedes (varasemalt Sihtasutus Innove). Pakume õppe- ja karjäärinõustamise alaseid teenuseid ja arenguvõimalusi spetsialistidele nii kodu- kui ka välismaal.

Euroguidance on Erasmus+ programmis tegutsev koostöövõrgustik karjäärialaseid tugiteenuseid pakkuvatele asutustele. Võrgustikku kuulub 68 keskust 35 Euroopa riigist. Partnerid koguvad ja levitavad õppimisvõimalustega seotud infot ning on sillaks teiste riikide nõustamisteenuste, haridus- ja tööhõivesüsteemide juurde. Võrgustiku kaks peamist eesmärki on:

  • Tagada riiklikes karjäärinõustamise süsteemides rahvusvaheline mõõde – et spetsialistid oleksid pädevad andma nõu haridus- ja tööelu võimaluste kohta terves Euroopas. Selleks tehakse koostööd nii riiklike kui ka Euroopa Liidu organisatsioonide, teenuspakkujate ja koostöövõrgustikega.
  • Toetada nõustajate kompetentsi arengut rahvusvaheliste koolituste kaudu ja täiendada nende teadmisi õpirände tähtsusest karjääri ja oskuste arendamisel.

Euroguidance Eesti on olnud karjääriteenuste eestvedajaks Eestis alates aastast 1998, mil Euroopa võrgustik laienes ning Haridus- ja teadusministeerium asutas kohaliku karjäärikeskuse.

Lisainfo: margit.rammo@archimedes.ee

 

 

Viimati uuendatud: 04.03.2019