Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe (EKKAV)

 

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe korraldamise põhimõtted 2018–2027

 

Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe (EKKAV) on väljaspool Eestit toimuv pidev eesti keele ja kultuuri kõrgkooliõpe ning selle tugitegevused Eestis ning mujal. EKKAVi raames saadetakse väliskõrgkoolidesse eesti keele ja kultuuri lektoreid ning jagatakse stipendiume ja õppevara, toetades seeläbi eesti keele õppimist ja õpetamist üle kogu maailma.  

Välisõppe sihtrühm on:  

  • välisriikide kõrgkoolides õppivad üliõpilased,  
  • välisõppekeskuste asukohariikide arvamusliidrid ja asjatundjad kui Eesti kuvandi kujundajad ning vastastikuse suhtluse edendajad,  
  • Eesti ning eesti keele ja kultuuri huvilised kogu maailmas.

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe tegevuste koordineerijaks sihtasutuses Archimedes on Annely Tank (e-mail: annely.tank@archimedes.ee, tel 699 9397). Kõikide EKKAV programmide rahastusmeetmetega tegeleb Triinu Lillepalu (e-mail: triinu.lillepalu@archimedes.ee, tel 626 8900)

 

Viimati uuendatud: 06.08.2018