Euroguidance videod

Jagamaks karjääriteenuste kogemusi ning inspiratsiooni, on valminud karjääriteenuste rahvusvahelisele kogukonnale mõeldes valminud allolevad videod.

Karjääriteenuste võrgustikukonverentsi videod

Konverentsi videod, kus esineja räägib inglise keeles, on siin lehel toodud eestikeelse sünkroontõlkega. Kui soovite vaadata neid ilma tõlketa, siis seda saab teha Euroguidance´i videote inglisekeelsel lehel.

Miks pole karjääriteenused kunagi olnud nii olulised? Anthony Mann (PhD) on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poliitika vanemanalüütik, kes keskendub täna oma töös karjääriteenustele. Toetudes kogu maailmas leiduvatele andmetele uuritakse tema töös, kuidas kujunevad noorte karjäärisoovid, milline on nende mõju hariduse ja tööhõive tulemustele ning kuidas saab karjääriteenuste sekkumisi kõige tõhusamalt rakendada.

Karjääriteenuste uus mõtestamine Raimo Vuorinen (PhD) töötab Soome haridusuuringute instituudi projektijuhina. Aastatel 2007-15 oli ta Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustiku (ELGPN) koordinaator. Võrgustik abistas Euroopa Liidu liikmesriike ja Komisjoni karjääriteenuste alase koostöö edendamisel nii haridus- kui ka tööhõivesektoris. Tema teadusuuringud keskenduvad tõenduspõhise karjääriteenuste poliitika väljatöötamisele, samuti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine nõustamisel. Ta on Rahvusvahelise Karjääriteenuste Avaliku Poliitika Arenduskeskuse (ICCDPP) juhatuse esimees.

Ennastjuhtiv inimene 2035 Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts (PhD) annab ülevaade hetkeseisust, kuidas on  kajastatud karjääriteenused haridus- ja noortevaldkonna strateegiates ning milline on karjääriteenuste roll selle visiooni elluviimisel.

Eesti 2035 ja karjääriteenuste roll selle elluviimisel  Paneel: Eesti 2035 ja karjääriteenuste roll selle elluviimisel (Osalejad Ada Tamme Ülenurme Gümnaasiumist, Anna Gramberg Karjäärinõustajate Ühingust, Kristi Vinter-Nemvalts Haridus- ja Teadusministeeriumist, Mait Palts Kaubandus- ja Tööstuskojast, Joosep Kään Õpilasesinduste Liidust, Meelis Paavel Töötukassast; arutelu juht on Hanno Tomberg Sihtasutusest Archimedes)

Õpituba - Karjäärinõustamise praktikad ülikoolis Õpitoa läbiviijad Tartu Ülikooli nõustamiskeskuse juhataja Kristel Lään-Saarik ja Tallinna Tehnikaülikooli karjäärinõustamise spetsialist Monika Sutrop. Õpitoas antakse ülevaade karjäärinõustamise olemusest ja praktikatest Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis, sh tutvustada üliõpilase profiili ja peamisi karjäärinõustaja poole pöördumise põhjuseid, jagada parimaid praktikaid ning arutleda koostööpunkte teiste õppetasemete/valdkondade karjäärispetsialistidega.

Õpituba - Piilupardid infomerel Õpitoa läbiviijad karjääriinfo spetsialist Kadri Haavandi ja karjäärinõustaja Silja Lilles-Sula Eesti Töötukassast. Õpitoas jagatakse Eesti Töötukassa karjäärispetsialistide kogemusi õpilaste teadlike haridus- ja tööalaste valikute toetamisel. 

Õpituba - Rahvusvaheline õpi- ja tööränne Õpitoa läbiviijad on Eures valdkonna spetsialistid Marta Traks ja Monika Toiger Eesti Töötukassast, kogemustega õpirändaja Aleksander Traks ning YFU (Youth For Understanding) Eesti esindajatena Johanna Viik ja Kadri Eensalu. Õpitoas tutvustatakse e-kursuse „Multikultuursus, õpi- ja tööränne“ kogemust, tuuakse osalejateni praktilisi lugusid õpilastelt ning läbi simulatsiooni astutakse õpirändehuvilise õpilase kingadesse.

Õpituba - Eneseteadlikuks karjääri kujundajaks kutsekoolist?! Õpitoa läbiviijad on Sihtasutusest Innove: Katrin Kivisild, ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu programmijuht ja kutsehariduse peaspetsialist Virve Kinkar. Õpitoa eesmärk on tutvustada uusi võimalusi karjääri kujundamise pädevuste koostöiseks arendamiseks kutsehariduses.

Õpituba - Küsi ja Sulle antakse Õpitoa läbiviijad karjäärispetsialistid Kerli Valgma ja Lili Saksing Eesti Töötukassa Raplamaa osakonnast. Eesmärk on jagada Töötukassa karjäärispetsialistide kogemusi grupinõustamisest teemal „Tuleviku kujundamise oskused“.

Õpituba - Millise õppevaraga toetada õppija toimetulekut Euroopa tööturul? Õpitoa läbiviijad on Heli Oruaas Kutsekojast, Tiiu Laan Tartu Tamme Koolist ja Kersti Kivirüüt Innovest. Õpitoas tutvustatakse SA Kutsekoja õppevara üldhariduskoolidele ning praktilist karjääriteenuste korraldust Tartu Tamme kooli näitel. Õpitoas analüüsitakse, kuidas tõhusamalt toetada üldhariduskoolis õpilaste toimetulekut Euroopa tööturul. 

Õpituba - IBOBB - karjääriõpe Austria koolides Õpitoa läbiviijad on Prof.in Margit Pichler, MA, BEd, Austria Pedagoogilisest Kõrgkoolist ja Markus Krug. Õpitoas keskendutakse karjääriõppele ning -nõustamiskogemusele Austria koolides.

Õpituba - Karjäärinõustamise õpe ja arendamine Malta näitel Õpitoa läbiviijad karjäärinõustaja Dorianne Gravina St. Ignatius Kolledžist ja Stephen Camilleri, nõustaja ja Malta ülikooli lektor. Õpitoa eesmärk on jagada osalejatega Malta kogemust karjääriteenuste arendamisel.

Õpituba - Lifeology - Talendikate gümnaasiumiõpilaste toetamine Slovakkias Õpitoa viivad läbi koolitaja ja treener, mitme ettevõtte juht, meetodi Lifeology väljatöötaja Henrieta Holúbeková, haridusvaldkonna nõustaja ja mentor, mitme ettevõtte asutaja Pavol Markovic ja Lifeology Teen akrediteeritud mentor Barbara Baisova. Õpitoas tutvustatakse Lifeology meetodi põhimõtteid ja kasutajakogemust Slovakkias.

Teised karjääriteenuste teemalised videod

Why and how international cooperation and mobility in guidance matters?

How Euroguidace contributes to the internationalisation in career guidance?

Why and how ICT in guidance matters?

Euroguidance hosts Nordic Baltic career guidance educators in Estonia

Estonia is a model of good ICT practice in guidance

Euroguidance WEBINAR: #BREAK! New interactive tools for teachers and guidance professionals 

Karjäärispetsialist Jelizaveta lugu: õpiränne Austrias 

Karjäärispetsialist Kerli lugu: õpiränne Taanis

Maike lugu: Euroguidance Academia learning mobility in Estonia 2019

Estonian Learning Mobility Ambassadors - Exchanging Innovation in Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 14.05.2020