Lühiajalise õpirände stipendium (T1.1)

Dora+ tegevus 1.1 juhend (leping sõlmitud kuni 31.10.2019)

Dora+ tegevus 1.1 juhend (leping sõlmitud alates 01.11.2019)
 

Tähelepanu! 

Alates 1. juulist sõlmime taas stipendiumilepinguid ja teeme ettemakseid, kui täidetud on järgmised tingimused:

•  sihtriiki on võimalik piiranguteta reisida (töötavad transpordiühendused, riiki sisenemine on lubatud, saabudes ei rakendata liikumispiiranguid)

•  õpirände eesmärki on võimalik täita (vastuvõttev asutus on avatud, õppe- ja teadustöö toimub füüsilises vormis)

 

Programmi raames toetatakse Eesti kõrgkoolide noorteadlaste ja magistrantide õppe- ja teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse. Stipendiumi abil on võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses. Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva.

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, stipendiumi maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedes. Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond. 
 

Kõrgkool võib stipendiaadiks valida ainult oma kõrgkooli üliõpilasi või töötajaid.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kõigepealt esitada taotlus oma kõrgkoolile. Kõrgkoolides on Dora Pluss programmi koordinaatorid, kes taotlejaid aitavad.

Programmi tegevuses 1.1 osalevad 18 Eesti kõrgkooli:

 1. EELK Usuteaduse Instituut
 2. Eesti EKB Liit (Kõrgem Usuteaduslik seminar)
 3. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
 4. Eesti Kunstiakadeemia
 5. Eesti Lennuakadeemia
 6. Eesti Maaülikool
 7. Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar
 8. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 9. Estonian Business School
 10. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
 11. Kõrgem Kunstikool Pallas
 12. Sisekaitseakadeemia
 13. Tallinna Tehnikakõrgkool
 14. Tallinna Tehnikaülikool
 15. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 16. Tallinna Ülikool
 17. Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 18. Tartu Ülikool

Kõrgkoolidel on võimalik lühiajalise õpirände stipendiaatide andmeid sihtasutusele edastada iga aasta: 10. jaanuariks, 10. veebruariks, 10. märtsiks, 10. aprilliks, 10. maiks, 10. juuniks, 10. augustiks, 10. septembriks, 10. oktoobriks, 10. novembriks ja 10. detsembriks. Kõrgkoolil on õigus otsustada, millistel kuudel taotlusvoorud läbi viiakse ning millised on taotluste esitamise tähtajad kõrgkoolis.

Dora Pluss tegevus 1.1 ehk lühiajalise õpirände kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Carmen Raudsepp carmen.raudsepp@archimedes.ee, tel. 7300 121)​.

 

Viimati uuendatud: 30.06.2020