Lühiajalise õpirände stipendium (T1.1)

 

Dora+ tegevus 1.1 juhend (leping sõlmitud alates 01.11.2019)

Dora+ tegevus 1.1 juhend (leping sõlmitud alates 01.08.2020)

Palume stipendiumi taotlejatel arvestada, et stipendiumilepingute sõlmimiseks ning ettemaksete tegemiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • õpirände eesmärki on võimalik täita (vastuvõttev asutus on avatud, õppe- ja teadustöö toimub füüsilises vormis sihtriigis);
 • sihtriiki on võimalik piiranguteta reisida (töötavad transpordiühendused, riiki sisenemine on lubatud).

Päevaraha saame maksta ainult nende päevade eest, mil viibiti välismaal õpirände eesmärki täites. Kui pärast õpirände lõppu esitataval vastuvõtja kinnituskirjal on märgitud lühem õpirände periood kui lepingus, tuleb päevarahade vahe tagasi maksta. Seda ka juhul, kui õpiränne katkes COVID-19 pandeemia tõttu. Loe soovitusi õpirände planeerimiseks siit.

 

Programmi raames toetatakse Eesti kõrgkoolide noorteadlaste ja magistrantide õppe- ja teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse. Stipendiumi abil on võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses. Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva.

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, stipendiumi maksab stipendiaadile Haridus- ja Noorteamet. Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kõrgkool võib stipendiaadiks valida ainult oma kõrgkooli üliõpilasi või töötajaid.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kõigepealt esitada taotlus oma kõrgkoolile. Kõrgkoolides on Dora Pluss programmi koordinaatorid, kes taotlejaid aitavad.

Programmi tegevuses 1.1 osalevad 18 Eesti kõrgkooli:

 1. EELK Usuteaduse Instituut
 2. Eesti EKB Liit (Kõrgem Usuteaduslik seminar)
 3. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
 4. Eesti Kunstiakadeemia
 5. Eesti Lennuakadeemia
 6. Eesti Maaülikool
 7. Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar
 8. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 9. Estonian Business School
 10. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
 11. Kõrgem Kunstikool Pallas
 12. Sisekaitseakadeemia
 13. Tallinna Tehnikakõrgkool
 14. Tallinna Tehnikaülikool
 15. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 16. Tallinna Ülikool
 17. Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 18. Tartu Ülikool

Kõrgkoolidel on võimalik lühiajalise õpirände stipendiaatide andmeid ametile edastada iga aasta: 10. jaanuariks, 10. veebruariks, 10. märtsiks, 10. aprilliks, 10. maiks, 10. juuniks, 10. augustiks, 10. septembriks, 10. oktoobriks, 10. novembriks ja 10. detsembriks. Kõrgkoolil on õigus otsustada, millistel kuudel taotlusvoorud läbi viiakse ning millised on taotluste esitamise tähtajad kõrgkoolis

Dora Pluss tegevus 1.1 ehk lühiajalise õpirände kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Carmen Raudsepp carmen.raudsepp@harno.ee, tel. 7300 121​.

 

Viimati uuendatud: 09.10.2020