Lühiajalise õpirände toetused (T1.1)

Lühiajalise õpirände juhend

 

Programmi raames toetatakse Eesti kõrgkoolide noorteadlaste ja magistrantide õppe- ja teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse. Toetuse abil on võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses. Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva.

 

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, toetuse maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedes. Kõrgkool võib stipendiaadiks valida ainult oma kõrgkooli üliõpilasi või töötajaid. Ülikoolides kohapeal on Dora Pluss programmi koordinaatorid, kes taotlejaid aitavad.

Kõrgkoolide siseseid taotlusvoorusid saavad korraldada 21 Eesti kõrgkooli:

 • EELK Usuteaduse Instituut,
 • Eesti EKB (Kõrgem Usuteaduslik seminar),
 • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor,
 • Eesti Infotehnoloogia Kolledž,
 • Eesti Kunstiakadeemia,
 • Eesti Lennuakadeemia,
 • Eesti Maaülikool,
 • Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar,
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia,
 • Estonian Business School,
 • Euroakadeemia,
 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused,
 • Lääne-Viru Rakenduskõrgkool,
 • Sisekaitseakadeemia,
 • Tallinna Tehnikakõrgkool,
 • Tallinna Tehnikaülikool,
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool,
 • Tallinna Ülikool,
 • Tartu Kõrgem Kunstikool,
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool,
 • Tartu Ülikool.

Kõrgkoolidel on võimalik lühiajalise õpirände toetuste stipendiaatide andmeid sihtasutusele edastada iga aasta: 10. jaanuariks, 10. veebruariks, 10. märtsiks, 10. aprilliks, 10. maiks, 10. juuniks, 10. augustiks, 10. septembriks, 10. oktoobriks, 10. novembriks ja 10. detsembriks. (Kõrgkoolil on õigus otsustada, millistel kuudel taotlusvoorud läbi viiakse ning millised on taotluste esitamise tähtajad kõrgkoolis.)

Dora Pluss tegevus 1.1 ehk lühiajaliste õpirännete toetuste kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Marge Teder (e-mail: marge.teder@archimedes.ee, tel. 730 0121).

Viimati uuendatud: 20.02.2017