Lühiajalise õpirände stipendium (T1.1)

Dora+ tegevus 1.1 juhend (leping sõlmitud kuni 31.10.2019)

Dora+ tegevus 1.1 juhend (leping sõlmitud alates 01.11.2019)
 

 

Programmi raames toetatakse Eesti kõrgkoolide noorteadlaste ja magistrantide õppe- ja teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse. Stipendiumi abil on võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses. Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva.

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, stipendiumi maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedes. Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond. 
 

Kõrgkool võib stipendiaadiks valida ainult oma kõrgkooli üliõpilasi või töötajaid.

Ülikoolides kohapeal on Dora Pluss programmi koordinaatorid, kes taotlejaid aitavad.

Kõrgkoolide siseseid taotlusvoorusid saavad korraldada 20 Eesti kõrgkooli:

 1. EELK Usuteaduse Instituut
 2. Eesti EKB Liit (Kõrgem Usuteaduslik seminar)
 3. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
 4. Eesti Kunstiakadeemia
 5. Eesti Lennuakadeemia
 6. Eesti Maaülikool
 7. Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar
 8. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 9. Estonian Business School
 10. Euroakadeemia
 11. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
 12. Kõrgem Kunstikool Pallas
 13. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 14. Sisekaitseakadeemia
 15. Tallinna Tehnikakõrgkool
 16. Tallinna Tehnikaülikool
 17. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 18. Tallinna Ülikool
 19. Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 20. Tartu Ülikool

Kõrgkoolidel on võimalik lühiajalise õpirände stipendiaatide andmeid sihtasutusele edastada iga aasta: 10. jaanuariks, 10. veebruariks, 10. märtsiks, 10. aprilliks, 10. maiks, 10. juuniks, 10. augustiks, 10. septembriks, 10. oktoobriks, 10. novembriks ja 10. detsembriks. Kõrgkoolil on õigus otsustada, millistel kuudel taotlusvoorud läbi viiakse ning millised on taotluste esitamise tähtajad kõrgkoolis.

Dora Pluss tegevus 1.1 ehk lühiajalise õpirände kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Carmen Raudsepp carmen.raudsepp@archimedes.ee, tel. 7300 121)​.

 

Viimati uuendatud: 22.11.2019