Toetusesaajale

Õpirändeprojektide toetusesaajale

Erasmus+ programmijuhend
Erasmus+ toetuse kasutamise lepingu üldtingimused: 2014 2015 2016

 

Õpirändes osalejatega seotud dokumentide vormid ja näidised

Üldharidus
Toetuse kasutamise leping
Lepingu lisad (tööplaan ja õpirände kvaliteedikokkulepe)
Eestikeelne osalejate aruande näidis
Inglisekeelne osalejate aruande näidis

Täiskasvanuharidus

Toetuse kasutamise leping
Lepingu lisad (tööplaan ja õpirände kvaliteedikokkulepe)
Osaleja aruande näidis

Kutseharidus

  •  Haridustöötajad

Toetuse kasutamise leping
Lepingu lisad (tööplaan ja õpirände kvaliteedikokkulepe)
Osaleja aruande näidis 

  • Õpilased ja äsja lõpetanud

Toetuse kasutamise leping 
Lisad I ja III Erasmus+ õppeleping ja õpirände kvaliteedikokkulepe

Lepingu lisad ECVET õpirännete puhul
Lisad I ja IV ECVET Erasmus+ õppeleping (LA) ja õpirände kvaliteedikokkulepe
Lisa III ECVET vastastikuse mõistmise memorandum (MoU)

Eestikeelne osaleja aruande näidis
Inglisekeelne osaleja aruande näidis

Kõrgharidus (täiendame peatselt)

Abimaterjalid projekti elluviimiseks
Mobility Tool+ kasutusjuhend ja selles kasutatavaid lühendeid kirjeldav dokument.
Euroopa Komisjoni vahemaa kalkulaator
Erasmus + logo ja selle kasutamine

Videomaterjalid
Demovideo Mobility Tool+ projektide lõpparuannete esitamiseks

erasmus_banner46860

Strateegilise koostöö toetusesaajale

Abimaterjalid ja näidisvormid

2016.aastal sõlmitud lepingutega seotud materjalid
2014. ja 2015. aastal sõlmitud lepingutega seotud materjalid

Aruandluskeskkond Mobility Tool+

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
Kõik Erasmus+ programmist toetust saanud projektide elluviijad peavad 60 päeva jooksul pärast projekti lõppemist esitama lõpparuande koos nõutud lisadega.  Mobility Tooli täidab projekti juhtpartner ning koolidevaheliste projektide puhul ka kõik partnerkoolid. Täpsem info Mobility Tooli sisenemise kohta on saadetud projekti kontaktisikutele.

Mobility Tool kasutusjuhend  (PDF). Vaata lisa Euroopa Komisjoni veebilehelt  http://ec.europa.eu/education/tools/mobility-tool/index_en.htm#adding

Projektitulemuste andmebaas Erasmus+ Project Results Platform
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Kõik Erasmus+ programmist toetust saanud projektid on koondatud Euroopa Komisjoni Erasmus+ projektitulemuste andmebaasi. Projekti jooksul saab toetusesaaja üles laadida nii projekti tulemusi/materjale kui ka oma organisatsiooni logo ja projekti/organisatsiooni kodulehe aadressi. Projekti tulemuste üleslaadimine on kohustuslik kõigile strateegilise koostöö projektide toetusesaajatele. Infot sisestab projekti juhtpartner (e. koordineeriv asutus).
Lisainfo projektitulemuste andmebaasi kohta
Kasutusjuhend (video)
Kasutusjuhend (PDF)

erasmus_banner46860

Viimati uuendatud: 21.08.2017