Toetusesaajale

Erasmus+ programmijuhend

Erasmus+ toetuse kasutamise lepingu üldtingimused: 2014 2015 2016 2017

Abimaterjalid projekti elluviimiseks
Mobility Tool+ kasutusjuhend ja selles kasutatavaid lühendeid kirjeldav dokument.
Euroopa Komisjoni vahemaa kalkulaator
Erasmus + logo ja selle kasutamine

Videomaterjalid
Demovideo Mobility Tool+ projektide lõpparuannete esitamiseks

Projektitulemuste andmebaas Erasmus+ Project Results Platform

erasmus_banner46860

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
Kõik Erasmus+ programmist toetust saanud projektid on koondatud Euroopa Komisjoni Erasmus+ projektitulemuste andmebaasi. Projekti jooksul saab toetusesaaja üles laadida nii projekti tulemusi/materjale kui ka oma organisatsiooni logo ja projekti/organisatsiooni kodulehe aadressi. Projekti tulemuste üleslaadimine on kohustuslik kõigile strateegilise koostöö projektide toetusesaajatele. Infot sisestab projekti juhtpartner (e. koordineeriv asutus).
Lisainfo projektitulemuste andmebaasi kohta
Kasutusjuhend (video)
Kasutusjuhend (PDF)

Viimati uuendatud: 05.10.2017