Strateegiline koostöö

Erasmus+ strateegilise koostöö projektid pakuvad suurepäraseid võimalusi teha rahvusvahelist koostööd ühist huvi pakkuval teemal üld- kutse-, kõrg-, täiskasvanuhariduse ja noorsootöö valdkonnas. Projektide käigus jagatakse kasulikke töökogemusi ning lahendatakse eri haridusvaldkondade probleeme ja püstitatud ülesandeid.

Strateegilise koostöö peamised eesmärgid on:

  • koostöö edendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine ning
  • uuenduslike ja vajalike lahenduste või toodete loomine, ellu rakendamine või ülevõtmine hariduses.

Loe strateegilise koostöö kohta lähemalt veel Erasmus+ programmijuhendist.

Tutvu videoettekandega strateegilise koostöö projektide kohta.
 

Ettekande PDF-versioon

Kes saavad taotleda ja partneriks olla?

Projekti on võimalik kaasata hariduse valdkonnaga seotud eraõiguslikke ja avalik-õiguslikke organisatsioone sh. haridusasutused, ettevõtted,  kohalikud omavalitsused, kultuuriasutused, vabaühendused jne.

Üldhariduse valdkonna koolidevahelistes projektides (Strategic Partnerships for schools only) saavad osaleda ainult koolid. Eestis loetakse kooliks kõiki Eesti Hariduse Infosüsteemi (www.ehis.ee) kantud koolieelseid lasteasutusi, põhi- ja keskkoole, kutsekoole, huvikoole.

Millistest riikidest võib otsida partnereid?

Koostööprojektis  peab  osalema vähemalt 3 organisatsiooni kolmest erinevast programmiriigist. Lisaks on väga põhjendatud juhul võimalik kaasata asutusi  ka partnerriikidest.

Üldhariduse valdkonna koolidevahelistesse koostööprojektidesse on võimalik kaasata ainult programmiriikide koole (piisab ka kahest erinevast riigist). 

Projekti kestus ja tüübid

Projekte on kahte tüüpi:

  • Toodete/tulemuste väljatöötamise projektid (Strategic Partnerships supporting innovation) - kõigis neljas hariduse valdkonnas. Kestus 24-36 kuud.
  • Kogemuste vahetamise projektid (Strategic Partnerships supporting exchange of good practices) - välja arvatud kõrghariduse valdkonnas. Kestus 12-36 kuud.

Üldhariduse valdkonnas on lisaks veel võimalik:

  • Koolidevahelised strateegilise koostöö projektid (Strategic Partnerships for schools only) Tutvu videoettekandega
  • Piirkondliku koostöö projektid (Strategic Partnerships for regional cooperation in school education)

Projektide algusaeg peab jääma ajavahemikku 1.septembrist kuni 31.detsembrini 2017.

Projektitüüpide täpsem kirjeldus Erasmus+ programmijuhendis

Prioriteedid ehk eelisteemad

Strateegilises koostöös kavandatud eesmärgid ja tegevused peavad kindlasti toetama ka Euroopa hariduselus seatud sihte ja suuniseid.

Erasmus+ strateegilise koostöö projektide prioriteedid tulenevad  Euroopa Liidu hariduspoliitilistest eesmärkidest ning jagunevad kaheks: valdkondlikud ja horisontaalsed.

Loe 2017. aasta prioriteetidest

Milliseid tegevusi rahastatakse?

Toetust on võimalik taotleda projekti tegevuskulude katmiseks, toodete ja tulemuste loomiseks ja levitamiseks, partneritevaheliste rahvusvaheliste kohtumiste ja koolituste läbiviimiseks.

Eelarve sõltub  projekti kestusest, partnerite arvust ning kavandatavatest tegevustest.

Täpsemalt rahastamise kohta

Suurim võimalik toetus on 450 000 eurot (juhul, kui projekt kestab 36 kuud).

Kuhu esitada projektitaotlus?

Projekti taotluse esitab kõikide partnerite nimel oma koduriigi Erasmus+ agentuurile projekti koordinaatoriks ehk juhtpartneriks valitud organisatsioon.

Eestis võtab taotlusi vastu Sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur.

Taotlemise protsess

Taotlusvormid

 

Viimati uuendatud: 19.10.2017