Stipendiumite taotlemise tähtajad
02
Veebr
Erasmus+ üleilmne õpiränne

Üleilmse õpirände raames on üliõpilastel ning kõrgkoolide töötajatel võimalik osaleda lühiajalises õpirändes praktiliselt üle kogu maailma, mõne üksiku erandiga. Üliõpilased saavad minna välisriiki õppima, töötajate lähetus saab olla nii õpetamise  kui ka koolituse eesmärgil. Üleilmne õpirände kestus võib olla 3-12 kuud ning õpirände raames saavad inimesed minna õpirändele nii Eestist välja kui tulla Eestisse sisse. Toetuse taotlemine käib läbi kõrgkooli ning igal koolil on paika pandud oma tähtajad kandideerimiseks.

Stipendiumi fond: 
Õppetüüp: 
Summa: 
Stipendium koosneb elamistoetusest ja reisitoetusest. Reisitoetuse suurus oleneb lähte- ja sihtriigi vahemaast alates ning see on vahemikus 180 kuni 1100 eurot. Elamistoetusi makstakse: Üliõpilased:  Eestisse sissetulevate üliõpilaste stipendium on 750 EUR kuus.  Eestist väljaminevate üliõpilaste stipendium on 650 EUR kuus. Töötajad:  Eestisse sissetulevate töötajate toetus on 100 EUR päevas.  Eestist väljaminevate töötajate toetus on 160 EUR päevas.
Viimati uuendatud: 15.11.2017