Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal

Juhend

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

Eesti riik toetab magistri- ja doktoriõpinguid välisülikoolides eesmärgiga suurendada rahvusvahelise kogemusega spetsialistide osakaalu Eesti kõrgkoolides, avalikus sektoris ja ettevõtetes, sh valdkondades, mida Eestis õppida ei saa. Õpinguteks magistriõppes saab stipendiumi taotleda juhul, kui soovitud eriala Eestis õppida ei saa, kuid Eesti tööjõuturul on selle järele vajadus olemas.

Konkurss on avatud taotlejatele, kes alustavad või jätkavad magistri- või doktoriõppe tasemel õpinguid tunnustatud välisülikooli juures ning on valmis pärast lõpetamist asuma tööle vastavalt magistri- või doktorikraadi nõudval ametikohal Eestis.

Välismaal võib õppida nii täis- kui osaajaga õppes. Stipendiumitaotlusi võetakse vastu üks kord aastas.
 

Alustame mentorlusprogrammiga!

Alates 2020. aastast saavad uued kandideerijad küsida nõu Kristjan Jaagu stipendiumi vilistlastelt. Vilistlasmentorid jagavad oma kogemusi, teadmisi ja nippe, kuidas edukalt stipendiumi taotleda ja uues riigis hakkama saada. 

Vastavalt Sinu valitud sihtriigile, kõrgkoolile ja vajadustele valime just Sulle kõige sobilikuma mentori.

Võta ühendust meie Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammi spetsialistiga! 

 

Kristjan Jaagu kraadiõppe kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Marilyn Fridolin (marilyn.fridolin@harno.ee, tel. 6 999 397)

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 23.11.2021