Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal

Programmi juhend 2019

 

Eesti riik toetab magistri- ja doktoriõpinguid välisülikoolides eesmärgiga suurendada rahvusvahelise kogemusega spetsialistide osakaalu Eesti kõrgkoolides, avalikus sektoris ja ettevõtetes, sh valdkondades, mida Eestis õppida ei saa. Õpinguteks magistriõppes saab stipendiumi taotleda juhul, kui soovitud eriala Eestis õppida ei saa, kuid Eesti tööjõuturul on selle järele vajadus olemas.

 

Konkurss on avatud taotlejatele, kes alustavad või jätkavad magistri- või doktoriõppe tasemel õpinguid tunnustatud välisülikooli juures (sh  Euroopa Ülikool-Instituudis) ning on valmis pärast lõpetamist asuma tööle vastavalt magistri- või doktorikraadi nõudval ametikohal Eestis.

 

Välismaal võib õppida nii täis- kui osaajaga õppes. Stipendiumitaotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Järgmine taotlustähtaeg on 1. aprill 2020. 

 

Kristjan Jaagu kraadiõppe kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Anne-Ly Võlli (e-mail: anne-ly.volli@archimedes.ee, tel. 6 999 397)

 

 

Viimati uuendatud: 18.12.2019