Euroopa-sisene õpiränne

Millised asutused saavad taotleda?
Erasmus+ õpirännet saavad taotleda kõik Eesti kõrgkoolid, kus õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel ja kellel on Erasmuse kõrghariduseharta.

Millised on sobivad sihtriigid?

Eestil on võimalik Erasmuse programmi vahendusel üliõpilasi vahetada:

Programmiriikidega - Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Horvaatia;

Programmiga liitunud riikidega - EL kandidaatriikide ja EL majanduspiirkonna riikidega: Island, Liechtenstein, Norra, Türgi, endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia ja Serbia.

NB! Alates 2014. aastast on peatatud Šveitsi osalus Erasmus+ programmi Euroopa-siseses õpirändes. Nii sissetulevad kui ka väljaminevad üliõpilased peavad toetust taotlema otse Šveitsi kõrgkooli kaudu järgides nende reegleid ja juhiseid.

Millised on võimalikud tegevused?
Võimalused üliõpilastele.
Võimalused õppejõududele ja töötajatele.

Millised on eraldatavad toetused?

Tutvu toetuste määrade ja reeglitega:

Tutvu toetustega erivajadustega osalejatele

Millised on toetuse eraldamise tingimused?
Taotluse esitamise kontrollnimekiri.
Toetuse eraldamise kriteeriumid leiad Erasmus+ juhendist lk 36-40.

Milline on taotlemise protseduur?
Järgmine õpirände (KA1) taotluste esitamise tähtaeg on 05.02.2020 (Eesti aja järgi). 
Taotlemise protseduur.

Millal tegevused algavad?
Õpirände ühe õppeaasta tegevused algavad 1. juunil ja võivad kesta kuni järgmise aasta 30. septembrini.

Materjalid
Programmi põhidokumendid (Taotluskutse, Erasmus+ programmi juhend)
EK õpirände vahemaa kalkulaator reisitoetuse arvutamiseks

Mis saab pärast taotluse esitamist?

Kõrgharidushartat omava kõrgkooli õpirändetegevuste taotlusele tehakse hariduse rahvusvahelistumise agentuuri kõrghariduse büroo poolt tehniline kontroll ning edastatakse Erasmus+ valikukomisjonile, kes otsustab kas ja millises ulatuses õpirändetegevuste taotlus rahuldatakse. Taotluste hindamisel lähtutakse kõrgkoolide eelnevate õppeaastate Erasmuse tulemustest". Otsus tehakse ning taotlejatele edastatakse tagasiside hiljemalt mai kuu jooksul. Juuni algul sõlmitakse toetuse saanutega finantseerimislepingud õpirändetegevuste toetamiseks, sh Euroopa Komisjoni toetuse ning riikliku kaasfinantseeringu osas.

Viimati uuendatud: 04.02.2020