Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Stipendiumi juhend

Scholarship guide for students with special needs

 

Erivajadustega tudengite stipendiumi taotlusvoor avatakse 20. jaanuaril 2019. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2019.

2018/2019. õppeaastal on erivajadustega noortel võimalik kõrgkoolis õppimiseks taotleda stipendiumi. Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.

Stipendiumi maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused” kehtestatud tingimustele.

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele:

  • ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • ta õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris. 2018/2019. õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 22. septembril 2018 ja 20. veebruaril 2019.

NB! Mitu korda õppeaasta jooksul taodelda ei saa (22. septembril toimub taotlemine terveks õppeaastaks ja 20. veebruaril kevadsemestriks).

Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna. Taotlusvoor avatakse 20. jaanuaril 2019.

Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb sihtasutus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman (e-mail: liis.uulman@archimedes.ee, tel   699 9395).

Viimati uuendatud: 15.01.2019