Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Stipendiumi juhend 2017

Scholarship guide for students with special needs 2017

 

Ka 2017/2018. õppeaastal on erivajadustega noortel võimalik kõrgkoolis õppimiseks taotleda stipendiumi. Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus. Stipendiumi maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused” kehtestatud tingimustele.

 

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele:

  • ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • ta õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.

 

Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris. 2017/2018. õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 22. septembril 2017 ja 20. veebruaril 2018. NB! Mitu korda õppeaasta jooksul taodelda ei saa (22. septembril toimub taotlemine õppeaastaks ja 20. veebruaril kevadsemestriks).

Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna. Taotlusvoor avatakse 22. augustil 2017.

 

Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb sihtasutus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

 

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Annela Oona (e-mail: annela.oona@archimedes.ee, tel. 730 0392).

Viimati uuendatud: 28.08.2017