Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Välislähetuste stipendiumi juhend

 

Tähelepanu! 

Alates 1. juulist sõlmime taas stipendiumilepinguid ja teeme ettemakseid, kui täidetud on järgmised tingimused:

•  sihtriiki on võimalik piiranguteta reisida (töötavad transpordiühendused, riiki sisenemine on lubatud, saabudes ei rakendata liikumispiiranguid)

•  õpirände eesmärki on võimalik täita (vastuvõttev asutus on avatud, õppe- ja teadustöö toimub füüsilises vormis)

 

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. 

 

Taotlusvoorude tähtajad:

1. märts 2020 (lähetused 1.04.2020 kuni 30.09.2020)

1. juuni 2020 (lähetused 1.07.2020 kuni 30.09.2021)

1. oktoober 2020 (lähetused 1.11.2020 kuni 30.09.2021)

1. detsember 2020 (lähetused 01.01.2021 kuni 30.09.2021)

 

Taotluste esitamise võimalus avaneb üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

Kõik dokumendid tuleb laadida taotluskeskkonda. Paberil allkirjastatud dokumendid esitatakse skaneerituna. Taotlemise faasis ühtegi dokumenti paberil saata ei tule, kuid sihtasutusel jätab endale õiguse kontrollida skaneeritud dokumentide vastavust originaalidele. 

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumite kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Anne-Ly Võlli (e-mail: anne-ly.volli@archimedes.ee, tel. 6 999 397).

Esita taotlus siin!

 

Viimati uuendatud: 30.06.2020