Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Välislähetuste stipendiumi juhend (alates 01.10.2020 taotlusvoorust)

Välislähetuste stipendiumi juhend

 

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist.

Taotlusvoorude tähtajad:

1. märts 2021 (lähetused 1.04.2021 kuni 30.09.2021)

1. juuni 2021 (lähetused 1.07.2021 kuni 30.09.2022)

1. oktoober 2021 (lähetused 1.11.2021 kuni 30.09.2022)

1. detsember 2021 (lähetused 01.01.2022 kuni 30.09.2022)

Taotluste esitamise võimalus avaneb üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega. 

Kõik dokumendid tuleb laadida taotluskeskkonda. Paberil allkirjastatud dokumendid esitatakse skaneerituna. Taotlemise faasis ühtegi dokumenti paberil saata ei tule, kuid sihtasutusel jätab endale õiguse kontrollida skaneeritud dokumentide vastavust originaalidele.

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumite kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Marilyn Fridolin (marilyn.fridolin@harno.ee, tel. 6 999 397).

Esita taotlus siin!

 

Viimati uuendatud: 23.11.2021