Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Välislähetuste stipendiumi juhend

 

NB! Kristjan Jaagu välissõidu stipendium on nüüdsest välislähetuste stipendium!

 

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist. 

 

Igal õppeaastal on doktorantidel ja õppejõududel lubatud kasutada maksimaalselt kahte ning magistrantidel maksimaalselt ühte Kristjan Jaagu programmi välislähetuse stipendiumi. Ühte taotlusvooru saab esitada ühe taotluse. Toetus saamise või mittesaamise otsustab Kristjan Jaagu stipendiuminõukogu toetuse taotlejate motivatsiooni- ja soovituskirjade alusel. Stipendiumitaotlusi vaatab stipendiuminõukogu läbi 4 korda aastas.

 

Tähtajad 2017/2018 õppeaastaks:

1. juuni 2017 (lähetused 1.07.2017 kuni 30.09.2018)

1. oktoober 2017 (lähetused 1.11.2017 kuni 30.09.2018)

1. detsember 2017 (lähetused 01.01.2018 kuni 30.09.2018)

1. märts 2018 (lähetused 1.04.2018 kuni 30.09.2018)

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumite kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Eliisa Sokk (e-mail: eliisa.sokk@archimedes.ee, tel. 699 6496).

Esita taotlus siin!

 

 

Viimati uuendatud: 29.05.2017