Üleilmne õpiränne

Millised asutused saavad taotleda?
Erasmus+ üleilmset õpirännet saavad taotleda kõik Eesti kõrgkoolid, kus õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel ja kellel on Erasmuse kõrghariduseharta. Nii sissetuleva- kui ka väljamineva õpirände jaoks esitab taotluse Eesti kõrgkool. Eraisikud toetust taotleda ei saa. Üks asutus saab esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse.

 

Millised on sobivad partnerriigid?
Eesti kõrgkool saab selle tegevuse raames teha koostööd vaid Euroopa Liidu partnerriikidega. Partnerriigid on kõik need riigid, kes ei ole Erasmus+ programmiriigid st ei ole EL liikmesriigid ega Island, Liechtenstein, Norra, Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Türgi.

Üleilmses õpirändes ei saa osaleda muud riigid:

 • Regioon 5: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan
 • Regioon 12; Bahrein, Kuveit, Omaan, Katar, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid

NB! Regioonide täpsem loetelu on http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/fil... lk 21-23

NB! Tulenevalt EU sanktsioonidest ei saa Erasmus+ programmis osaleda teatud konkreetsed kõrgkoolid Iraanis ja Ukrainas

 

Millised on võimalikud tegevused?

 • Üliõpilaste lühiajaline õpiränne:
  • õppimise eesmärgil 3 kuni 12 kuud;
  • praktika eesmärgil 2 kuni 12 kuud (praktika on võimalik alates 2018.a
   taotlusvoorust);
 • kõrgkooli töötajate lühiajaline õpiränne:
  • õpetamise eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud (ilma reisipäevadeta);
  • koolituse eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud (ilma reisipäevadeta).

Õppejõudude lähetuste puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi nädalas.

 • Digitaalvaldkonna üliõpilaste praktika Šveitsi ja Fääri saartega.

Üleilmse õpirände raames saavad kõrgkoolid taotleda ka vahendeid saatmaks Eesti kõrgkoolides digitaalvaldkonna üliõpilasi praktikale Šveitsi või Fääri saartele. See tegevus lisandus programmi 2018 aasta taotlusvoorus seoses Erasmus ning Horisont 2020 programmide koostöös ning selle eesmärk on pakkuda üliõpilastele tuge vajalike oskuste omandamisel digitaalvaldkonnas. Praktika tegevusteks saavad olla: digitaalturundus (nt sotsiaalmeedia juhtimine, veebianalüütika); digitaalne graafiline, mehaaniline või arhitektuuriline disain; rakenduste, tarkvara, skriptide või veebisaitide väljatöötamine; IT-süsteemide ja -võrkude paigaldamine, hooldamine ning haldamine; küberturve; andmeanalüütika, -kaeve ja andmete visualiseerimine; robotite ja tehisintellekti rakenduste programmeerimine ning õpetamine. See kategooria ei hõlma üldist kliendituge, tellimuste täitmist, andmete sisestamist või kontoriülesandeid.

 

Millised on eraldatavad toetused?

Taotleda saab reisi-, korraldus- ja elamistoetust. Kõik toetused on kindlasummalised ja ei vaja reaalsete kulude alusel tõendamist. Koordineerivale kõrgkoolile eraldatakse iga õpirände kohta korraldustoetust 350 eurot osaleja kohta.

Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus ja individuaalne elamistoetus.

Reisitoetus. Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus edasi-tagasi reisiks. Reisitoetuse summa arvutatakse järgmise põhimõtte järgi (ühe suuna vahemaa):

Reisidistants

Summa

Vahemik 10 kuni 99 km:

 20 EUR osaleja kohta

Vahemik 100 kuni 499 km:

 180 EUR osaleja kohta

Vahemik 500 kuni 1999 km:

 275 EUR osaleja kohta

Vahemik 2000 kuni 2999 km:

 360 EUR osaleja kohta

Vahemik 3000 kuni 3999 km:

 530 EUR osaleja kohta

Vahemik 4000 kuni 7999 km:

820 EUR osaleja kohta
8000 KM ja rohkem: 1500 EUR osaleja kohta

EK õpirände vahemaa kalkulaator reisitoetuse arvutamiseks

Individuaalsed elamistoetused:

 • üliõpilastele:
  • Eestisse sissetulevad üliõpilased saavad kõik 800 EUR kuus;
  • Eestist väljaminevad üliõpilased saavad kõik 700 EUR kuus;
 • töötajad:
  • Eestisse sissetulevad töötajad saavad kõik 140 EUR päevas;
  • Eestist väljaminevad töötajad saavad kõik 180 EUR päevas.

Alates 15. päevast on töötajate päevatoetuse ühiku määr 70% 1—14. päevatoetuse ühiku määrast.

NB! Siin toodud reisi- ja elamistoetuste määrad on vastavalt 2018 aasta programmijuhendile.
Varasematel aastatel toetust saanud projektidele ning nende raames toimuvatele õpirännetele
kehtivad need toetusmäärad, mis on vastava aasta programmijuhendis.

Millised on toetuse eraldamise tingimused?
Toetuse eraldamise kriteeriumid leiad Erasmus+ programmijuhendist

Milline on taotlemise protseduur?
Üleilmse õpirände (KA107) 2018. aasta taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 01.02.2018 kell 13.00 (Eesti aja järgi). Taotlemise protseduur.

Milline on 2018 eelarve?

Esialgne eelarve on leitav siit

Kuidas kirjutada head taotlust? Juhised ja näpunäited leiad käsiraamatust: International Credit
Mobility Handbook for participating organisations.

 Mis saab pärast taotluse esitamist?

Kõrgharidusehartat omava kõrgkooli üleilmse õpirände taotlusele tehakse hariduse rahvusvahelistumise agentuuri kõrghariduse büroo poolt tehniline kontroll ning edastatakse seejärel ekspertidele sisuliseks hindamiseks.
Toetatakse pingerea alusel õpirännete gruppe ehk projekte, mis saavad vähemalt 60 punkti, sh vähemalt 15 punkti projekti olulisuse eest.

Loe hindamise kohta lähemalt Erasmus+ ekspertide hindamisjuhendist. Otsus tehakse ning taotlejatele edastatakse tagasiside 3-4 kuu jooksul, misjärel sõlmitakse toetusesaanutega finantseerimislepingud õpirändetegevuste toetamiseks.

Millal tegevused algavad? 
Taotlustähtajaks laekunud toetust saanud projektide tegevused algavad vastava aasta 1. juunil ja võivad kesta 16 või 26 kuud.

Programmi dokumendid

 • Põhidokumendid (Taotluskutse, Erasmus+ programmijuhend)
 • Taotlusvorm 
 • Infot taotlemise, elluviimise ja aruandluse kohta leiad üleilmse õpirände käsiraamatust.
 • Alla 60 000 € ümbrikute puhul võib hindamiskomisjon rakendada täiendavaid valikukriteeriumeid:

  - Eelistatakse akadeemilise personali õpirännet tudengite õpirändele
  - Lühendatakse õpirände kestust (töötajad ja üliõpilased)
  - Sissetuleval üliõpilaste õpirändel võidakse eelistada kolmanda ja teise õppetaseme üliõpilasi.

Leia partner programmis osalemiseks:

Ingliskeelsed õppekavad partnerriikides:

 

Otsi uusi partnereid ka ELi partneriotsingu tööriista abil.

Partneri otsing
Partnerotsingu vorm
Partnerlepingu vorm

 

Infomaterjalid

Viimati uuendatud: 04.01.2018