Üleilmne õpiränne

Millised asutused saavad taotleda?
Erasmus+ üleilmset õpirännet saavad taotleda kõik Eesti kõrgkoolid, kus õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel ja kellel on Erasmuse kõrghariduseharta. Nii sissetuleva- kui ka väljamineva õpirände jaoks esitab taotluse Eesti kõrgkool. Eraisikud toetust taotleda ei saa. Üks asutus saab individuaalselt esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse.

 

Millised on sobivad partnerriigid?
Eesti kõrgkool saab selle tegevuse raames teha koostööd vaid Euroopa Liidu partnerriikidega. Partnerriigid on kõik need riigid, kes ei ole Erasmus+ programmiriigid st ei ole EL liikmesriigid ega Island, Liechtenstein, Norra, Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Türgi.

Üleilmses õpirändes ei saa osaleda muud riigid:

 • Regioon 5: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan, Šveits
 • Regioon 12; Bahrein, Kuveit, Omaan, Katar, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid

NB! Regioonide täpsem loetelu on Erasmus+ juhendis lk 24-25

NB! Tulenevalt EU sanktsioonidest ei saa Erasmus+ programmis osaleda teatud konkreetsed kõrgkoolid Iraanis ja Ukrainas

 

Millised on võimalikud tegevused?

 • Üliõpilaste lühiajaline õpiränne:
  • õppimise eesmärgil 3 kuni 12 kuud;
  • praktika eesmärgil 2 kuni 12 kuud (2015., 2016. ja 2017. finantseerimisaastal ei ole praktika võimalik);
 • kõrgkooli töötajate lühiajaline õpiränne:
  • õpetamise eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud (ilma reisipäevadeta);
  • koolituse eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud (ilma reisipäevadeta).

Õppejõudude lähetuste puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi nädalas.

 

Millised on eraldatavad toetused?
Taotleda saab reisi-, korraldus- ja elamistoetust. Kõik toetused on kindlasummalised ja ei vaja reaalsete kulude alusel tõendamist. Koordineerivale kõrgkoolile eraldatakse iga õpirände kohta korraldustoetust kuni 100 osalejaga projekti puhul 350 eurot. Alates 101. osalejast on toetus 200 eurot.

Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus ja individuaalne elamistoetus.

Reisitoetus. Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus edasi-tagasi reisiks. Reisitoetuse summa arvutatakse järgmise põhimõtte järgi (ühe suuna vahemaa):

Reisidistants

Summa

Vahemik 100 kuni 499 km:

 180 EUR osaleja kohta

Vahemik 500 kuni 1999 km:

 275 EUR osaleja kohta

Vahemik 2000 kuni 2999 km:

 360 EUR osaleja kohta

Vahemik 3000 kuni 3999 km:

 530 EUR osaleja kohta

Vahemik 4000 kuni 7999 km:

 820 EUR osaleja kohta

8000 KM ja rohkem:

1100 EUR osaleja kohta

EK õpirände vahemaa kalkulaator reisitoetuse arvutamiseks

Individuaalsed elamistoetused:

 • üliõpilastele:
  • Eestisse sissetulevad õpilased saavad kõik 750 EUR kuus;
  • Eestist väljaminevad õpilased saavad kõik 650 EUR kuus;
 • töötajad:
  • Eestisse sissetulevad töötajad saavad kõik 100 EUR päevas;
  • Eestist väljaminevad töötajad saavad kõik 160 EUR päevas.

Alates 15. päevast on töötajate päevatoetuse ühiku määr 70% 1—14. päevatoetuse ühiku määrast.

Millised on toetuse eraldamise tingimused?
Toetuse eraldamise kriteeriumid leiad Erasmus+ programmijuhendist

Milline on taotlemise protseduur?
Üleilmse õpirände (KA1) 2017. aasta taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 02.02.2017 kell 13.00 (Eesti aja järgi). Taotlemise protseduur.

Kuidas kirjutada head taotlust: International Credit Mobility: Dos and don’ts for applicant higher education institutions

 Mis saab pärast taotluse esitamist?

Kõrgharidusehartat omava kõrgkooli üleilmse õpirände taotlusele tehakse hariduse rahvusvahelistumise agentuuri kõrghariduse büroo poolt tehniline kontroll ning edastatakse seejärel ekspertidele sisuliseks hindamiseks.
Toetatakse pingerea alusel õpirännete gruppe ehk projekte, mis saavad vähemalt 60 punkti, sh vähemalt 15 punkti projekti olulisuse eest.

Loe hindamise kohta lähemalt Erasmus+ ekspertide hindamisjuhendist. Otsus tehakse ning taotlejatele edastatakse tagasiside 3-4 kuu jooksul, misjärel sõlmitakse toetusesaanutega finantseerimislepingud õpirändetegevuste toetamiseks.

Millal tegevused algavad? 
Taotlustähtajaks laekunud toetust saanud projektide tegevused algavad 1. juunil 2017 ja võivad kesta 16 või 26 kuud.

Programmi dokumendid

Leia partner programmis osalemiseks:

Ingliskeelsed õppekavad partnerriikides:

Partneri otsing
Partnerotsingu vorm
Partnerlepingu vorm

 

Infomaterjalid

Viimati uuendatud: 07.03.2017