VIDEO: Rahvusvaheline koostööprojekt aitab tõsta ülikooli mõju ühiskonnas

Eesti Muusika- Ja Teatriakadeemia juhtimisel käivitunud Erasmus+ strateegilise koostöö projekt Higher Education Institution for Societal Engagement (HEISE) omab ambitsioonikat eesmärki. “Ülikool saab rohkem olla aktiivne osapool ühiskonnas ja seda mitte ainult läbi teadustöö,” tõdeb projektijuht Kaari Kiitsak-Prikk.

“Kõrgkoolid rõhutavad aina enam soovi siduda õpetamise tööd ühiskondliku mõjuga. Koostöös rahvusvaheliste partneritega uurime, kuidas tegelikult ülikool saaks olla  ühiskonnas aktiivsem osapool, aidates kaasa erinevate sotsiaalsete probleemide lahendamisele. Seda saab teha mitte ainult läbi traditsioonilise teadustöö või selle tulemuste kommunikeerimise, vaid ka näiteks tööandjana, keskkonnana jne,” räägib Kiitsak-Prikk.

Projekti ühe tulemusena valmib peatselt kõigile kättesaadav e-publikatsioon õppejõududele (teacher’s toolkit). “Materjal sisaldab vahendeid probleemipõhise õppe läbiviimiseks ehk kuidas sellise õppe abil tudengid koos väliste partneritega saavad lahendada ühiskondlikke probleeme. Seal leidub lisaks tekstile videoid, viiteid, abivahendeid ja praktilisi näiteid,” lisab ta.

Erasmus+ strateegilise koostöö projektid pakuvad suurepäraseid võimalusi teha rahvusvahelist koostööd ühist huvi pakkuval teemal üld- kutse-, kõrg-, täiskasvanuhariduse ja noorsootöö valdkonnas. Projektide käigus jagatakse kasulikke töökogemusi ning lahendatakse eri haridusvaldkondade probleeme ja püstitatud ülesandeid.

Viimati uuendatud: 26.04.2019