Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Stipendiumiga toetatakse Eesti kõrgkoolide noorteadlaste ja magistrantide lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist.

Rohkem infot meie stipendiumilehel http://haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-valislahetuste-stipendium

Viimati uuendatud: 16.02.2021
Vaata ka teisi sündmusi