Stipendiumite taotlemise tähtajad
01
Dets
01
Märts
01
juuni
01
Okt
Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kolmepäevast kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist. 

Stipendiumi fond: 
Summa: 
Stipendiumiga toetatakse välisreisiga kaasnevate sõidu-, majutuskulude ning päevarahade katmist.
Viimati uuendatud: 18.12.2019