Euroopa Komisjon kiidab Eesti ülikoolide projektitaotlusi

Sihtasutuse Archimedes kõrghariduse büroo vanemspetsialist Annela Hendrikson naases hiljutiselt Euroopa komisjoni korraldatud kohtumiselt, kaasas kiidusõnad meie ülikoolide headeEesti kõrgkoolide edukuse kohta taotlemisel projektide kohta. "Toodi välja, et statistiliste näitajate poolest on Eesti projektitaotlused edukuse poolest ühed parimad," selgitab Hendrikson. Siinkohal toome ära mõned õnnestunud näited, et teisigi innustada Erasmus+ programmi tsentraalsetest tegevustest osa võtma.

BFM on ainuke, kelle puhul on samal õppesuunal juba teist programmi toetatud

Üks hiljutisemaid õnnestumisi on Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli filmimagistri programm, mis sai ligi 2,5 miljoni euro suuruse toetuse.  Euroopa Komisjon toetas juba teist Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi (BFM) filmivaldkonna ühismagistriprogrammi avamist. Uus operaatoritöö õppekava kannab nime “Viewfinder“ ning seda hakatakse õpetama koos Iiri ja Ungari filmikoolidega.

„Tegemist on väga suure tunnustusega Euroopa Komisjonilt kogu meie kooli tasemele, aga veel enam meie filmiõppe tasemele, kuna teist kooli, kus samal õppesuunal oleks toetatud kahte mängufilmiõppeprogrammi, maailmas ei ole,“ ütles BFMi kunstide suuna juht ja filmikunsti lektor Elen Lotman. Lotmani sõnul suureneb ”Viewfinderi” programmiga noortel andekatel eesti filmitegijatel võimalus saada rahvusvaheline kogemus ning osa kolme eripärase kooli õppest ning maailmatasemel õppejõudude loengutest. Ta loodab, et programmiga saame anda taas kord panuse Eesti filmikunsti arengusse.

“Viewfinder“ on juba teine BFMi filmialane Erasmus+ toetuse saanud ühismagistriprogramm, mis on viimase kahe aasta jooksul avatud. Eelmine kannab nime “Kinoeyes“, mida õpetatakse samuti kolme Euroopa ülikooli, Lissaboni Lusofona ülikooli, Screen Academy Scotland'i ja BFM'i koostöös, pakkudes kuuel filmikunsti erialal kõrgetasemelist õpet ning erilist rahvusvahelist õppekeskkonda. Erasmus + programmiga toetatavad magistritaseme ühisõppekavad Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) on kõrgetasemelised rahvusvahelised õppekavad, mille kaudu Euroopa Komisjon tunnustab ülikoole, mis tõstavad Euroopa kõrgharidusruumi atraktiivsust maailmas ning parendavad Euroopa Liidus pakutava magistriõppe lõpetajate pädevuste ja oskuste taset.

Tartu Ülikool ehitab üles Vietnami meditsiini

Tartu ülikooli meditsiiniteadlaste eestvedamisel saadi tihedas konkurentsis Erasmus + Kõrghariduse suutlikkuse tõstmise projektide 2016 taotlusvoorust 958 804 euro suurune toetussumma, et arendada koostöös kolme Euroopa ja nelja Vietnami meditsiiniülikooliga Vietnami meditsiiniharidust. Euroopa teadlaste toel luuakse esimene meditsiini doktoriõppekava, mida toetab ka Vietnami valitsus. Laekunud 736 taotlusest otsustati rahastada 147 projekti. Tartu ülikooli teadlaste kirjutatud õppekava arenduse projekt «Joint capacity building in biomedical higher education through adopting international academic standards and transferring technology between European and Vietnam universities» sai maksimum suuruses toetuse teisel katsel.

Tulenevalt Vietnami meditsiinihariduse ja arstiabi kvaliteedist, mis Euroopaga ja Eestiga võrreldes mahajäänud, pidas Euroopa Komisjon Tartu ülikooli teadlaste eestvedamisel koostatud projekti vägagi uuenduslikuks ja vajalikuks. Projekti peamine eesmärk on koostöös Euroopa ja Vietnami kolleegidega töötada Vietnami meditsiiniülikoolidele välja innovatiivne molekulaarmeditsiini doktoriõppekava ning koolitada omakorda õppejõude ja arste, kelle käe alt kasvavad välja uue põlvkonna meditsiinitöötajad. Projekti tugevusena nähti mh Tartu ülikooli teadlaste pikaajalist Vietnamis õpetamise ja teadustöö tegemise kogemust, sh doktorantide koolitamist Eestis. Oma panuse eest Vietnami meditsiinihariduse ja -süsteemi arendamisse on kolm Tartu ülikooli meditsiiniteadlast – Sulev Kõks, Aare Märtson ja Katre Maasalu. Projekti tulemusena soovitakse, et Vietnami ülikoolidel on tänu Euroopa kolleegidele võimekus pakkuda kõrgharidust ja koolitust tulevasele meditsiinipersonalile, kes panustavad kvaliteetsete teadmiste ja oskustega kohalike tervise parendamisse ning täidavad seeläbi olulise puudujäägi tööturul.

Tallinna Tehnikaülikool tegeleb Ukrainas ja Moldovas inimõigustega

Sama alltegevuse 147 toetusesaaja hulka (736 taotlusest) valiti ka TTÜ projekt Erasmus+ projekt  “European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova”, mille juhiks on professor Tanel Kerikmäe.

Projektis osalevad  partneritena Euroopast Iirimaa Rahvusliku ülikooli Corki Kolledz, Stockholmi Kuninglik Tehnikaülikool Rootsist ja Huddersfieldi Ülikool Inglismaalt, Ukrainast  ja Moldovast on kaasatud ülikoolid, politseiakadeemia, üliõpilasühingud, haridusministeeriumid. Sihtriikides esinevad sarnased inimõiguste rikkumised ja probleemid, mida ei ole senini teadvustatud just tehnikaülikoolide õppekavade ja teadustöö kontekstis, mistõttu inimõiguste valdkond vajab kaasajastatud teoreetilist  lähenemist ning seostatust kaasaja tehnoloogiliste probleemidega. Projekti kaasatakse eelkõige osalevate ülikoolide juuravaldkonna magistriõppe ja doktorantuuri  400 üliõpilast.

Ukraina ja Moldova piirkonna inimõiguste kaitse väljakutseks on võõrvõimude poolt hõivatud piirkondade põgenikud Donbassist, Krimmist, Transdnisteriast kes vajavad erakorralist ja läbimõeldud abi riiklikul tasemel. Projekti tulemusena tekib uus mudel piiriüleseks koostööks idapartnerlusriikidega osalevate partnerite kogemusi arvestades.

Peale Euroopa Liidu (Horizon 2020, Jean Monnet) on õiguse instituut järjest enam sidustatud ka Eesti huvidest tuleneva arendustegevusega ja saanud teadus- ja arendusrahastust ja toetust erinevatelt ministeeriumidelt (Rahandusministeerium – raamatupidamisdirektiivi analüüsid), Sotsiaalministeerium (inimõiguste-alased tegevused), Välisministeerium (arengukoostöö ja humanitaarabi projektid idapartnerlusriikides, sh hea valitsemistava, vabaturu regulatsioon ning konkurentsiõiguse korraldus Moldovas).

Viimati uuendatud: 12.01.2018