Stipendiumite taotlemise tähtajad
01
Dets
01
Märts
01
juuni
Dora Pluss 1.2 ehk doktorantide õpirände stipendium

Dora Pluss 1.2 ehk doktorantide õpirände stipendiumiga toetatakse Eesti ülikoolide doktorantide õpirännet välisülikooli või teadusasutusse. Õpiränne võib kesta 1-10 kuud ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidukulusid ning elamiskulusid.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud igas kõrgkoolis enne 1-st kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele 5 korda aastas, 1. märtsil, 1. juunil, 1. septembril, 1. oktoobril ja 1. detsembril.

Stipendiumi sihtgrupp: 
Stipendiumi fond: 
Õppekeel: 
Summa: 
Toetus eraldatakse vastavalt sihtriigile.
Viimati uuendatud: 15.01.2020