Tutvu kogumikuga "Minu õpiränne - esseed Erasmusega rändajatelt"

Nüüdseks on kuue aasta jooksul juba üle seitsme tuhande Eesti haridusasutuste töötaja hüpanud tundmatus kohas vette ja käinud ennast Eesti piiride taga erialaselt täiendamas, läbides täienduskoolituse või külastades mõnda välismaist haridusasutust töövarju rollis, üksikud on mõne päeva jooksul järele proovinud ka ise teises riigis õpetamise. Nad tegid seda eri aegadel ja eri paigus, ent neil kõigil võimaldas sellise kogemuse osaliseks saada Euroopa Komisjoni rahastatava Erasmus+ programmi õpirände meede.
 
Sellesse kogumikku on koondatud neist 46 inimese lood. Nad kõik avastasid või said kinnitust, et enesetäiendamine teises riigis on midagi palju enamat kui lihtsalt koolitus või töövarjuks olemine. See oli kultuurikümblus, enese proovilepanemine, hirmude ületamine, enesekindluse tõstmine, maailmapildi avardamine ja palju muud. Eestisse naasnuna tõdesid nad, et sellise piiritaguse õpirände mõju on sügav ja kauakestev. Veel mitu kuud hiljem polnud saadud elamus ja inspiratsioon vaibunud. Neid 46 inimest ühendav lüli on, et nad panid oma õpirändekogemused kirja – enamik essee kujul ja üks koguni luulevormis – ja saatsid 2018. a lõpus meile sihtasutusse Archimedes, kui me kuulutasime välja oma iga-aastase Erasmus+ esseevõistluse haridustöötajatele „Õpiränne Euroopasse ja tagasi“.
 
Meil oli neid kirjatöid põnev ja tore lugeda. Laiapõhjaline žürii, kes koosnes eelneva aasta konkursi võitjatest ning haridusvaldkonda haldavate asutuste töötajatest, valis välja ka mõned lood, kelle autorid said auhinnad. Ent valikut teha oli väga raske, sest iga kirjatöö oli omal moel huvitav, õpetlik ja inspireeriv. Sestap toomegi need kõik selles kogumikus laia lugejaskonnani. Loodame, et ka Sina, hea lugeja, leiad siit endale nii mõndagi kõrva taha panemiseks, saad julgustust ja nakatud õpirändepisikust!
 

Viimati uuendatud: 13.01.2020