Töövahend: Abiks kutseõpetaja enesehindamisel

Eesti ECVET ekspertide töögrupp on loonud kutseõpeaja enesehindamise töövahendi, mis aitab hinnata õpetamispädevusi ja teha enda arenguks vajalikke järeldusi. Täpsemalt võimaldab töövahend hinnata õppe kavandamise, läbiviimise ja hindamise pädevusi.

Töövahendis toodud väidetele saab valida vastuse mitme vastusevariandi seast, eelistades neid, mis iseloomustavad  praegusi teadmisi ja oskusi.

Tulemused jäävad ainult vastaja teada ja neid saab kasutada enda arendamise kavandamiseks. Samuti saab tulemusi  kasutada arengumapi koostamiseks, kui ollakse alles teel kutse taotlemise poole.

Asume testima!

Viimati uuendatud: 21.05.2020