Toetuse suurus

Stipendiumi saamiseks sõlmivad vastuvõttev õppeasutus, stipendiaat ja sihtasutus kolmepoolse lepingu. Stipendiumi saamiseks peab stipendiaat õppetöös aktiivselt osalema, iga semestri lõpuks peab olema täidetud vähemalt 75% kohustuslikust õppemahust (minimaalne õppeaasta maht on 45 EAP). Toetus on tulumaksuvaba.

 

Keeleõppe stipendium koosneb:

  • ühekordsest stardistipendiumist suuruses 200 eurot, mis antakse stipendiaadile õppeasutuse kaudu esimese õppeaasta alguses ning mis on mõeldud katmaks esmaseid ümberasumisega seotud lisakulutusi (ühiselamu deposiit, üliõpilaspileti, raamatukogupileti, ID-kaardi jms vormistamine) ning tagamaks toimetulekut Eestis viibimise esimeste nädalate jooksul, mil stipendium pole veel laekunud;
  • igakuisest põhistipendiumist, mille suurus on eesti keele intensiivõppe aasta üliõpilastele 350 eurot kuus;
    • põhistipendiumit makstakse 10 kuu eest aastas (septembrist juunini) ning see makstakse stipendiaadile välja kahes osas – esimese 5 kuu stipendium makstakse välja septembris ning järgmise 5 kuu stipendium veebruaris pärast sügissemestri õppetulemuste esitamist;
  • sõidustipendiumist, mille raames kompenseeritakse lepingus sätestatud piirmäärade ulatuses kaks korda aastas kojusõiduga seotud kulutused (olenemata reaalsetest reisikuludest); sõidustipendium kantakse stipendiaadi pangakontole koos stipendiumi esimese ja teise osamaksega;
  • vajadusel elamisloa riigilõivu kompensatsioonist;
  • vajadusel tervisekindlustusega seotud kulutuste kompensatsioonist (neile, kellel ei ole Eesti Haigekassa kindlustust), ravikindlustuse vormistamisega tegeleb sihtasutus ja kulud hüvitatakse kindlustusandjale kindlustusandja esitatud arve järgi;
  • keeleõppekulude hüvitusest Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe ainepunkti hinna alusel.
Viimati uuendatud: 18.04.2018