Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Erivajadusega noortel on võimalik kõrgkoolis õppimiseks taotleda stipendiumi. Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.

Stipendiumi makstakse õppimiseks täis- või osakoormusega (sh akadeemilisel puhkusel viibijad, kes osalevad õppetöös).

Rohkem infot http://haridus.archimedes.ee/erivajadusega-uliopilaste-stipendium 

Viimati uuendatud: 16.02.2021
Vaata ka teisi sündmusi